Speekselklier scintigrafie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een speekselklier scintigrafie. Een speekselklier scintigrafie is een onderzoek waarbij foto's worden gemaakt van de speekselklieren. De speekselklieren liggen langs de wangen en in de mondbodem. Ze hebben een functie bij de spijsvertering door speeksel af te scheiden. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw behandelend specialist u verwezen voor een onderzoek van de speekselklieren. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is een speekselklier scintigrafie?

Een speekselklier scintigrafie is een onderzoek waarbij foto’s worden gemaakt van de speekselklieren. De speeksel­klieren liggen langs de wangen en in de mondbodem. Ze hebben een functie bij de spijsver­tering door speeksel af te scheiden. U krijgt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. De stof zendt korte tijd zwakke straling uit. Hierdoor is het mogelijk de speekselklieren af te beelden en aan de hand daarvan krijgt de specialist informatie over de functie en eventuele afwijkingen van de speekselklieren. U ondervindt geen nadelige gevolgen van de radioactiviteit. Die verdwijnt weer snel uit uw lichaam. Het stralingsrisico is verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding

Voor dit onderzoek zijn geen voorbereidingen nodig.

Het onderzoek

Een medisch nucleair werker voert het onderzoek uit. U komt op een onderzoekstafel te liggen en de medisch nucleair werker plaatst de gammacamera tot vlak boven uw gezicht. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek goed stil ligt. De medisch nucleair werker geeft u een injectie met de radioactieve vloeistof in een ader in de arm. Direct hierna worden gedurende dertig minuten foto's gemaakt. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Behalve de injectie is het onderzoek pijnloos.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw arts bij uw eerstvolgende polikliniekbezoek. Bent u opgenomen? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Attentie!

Bent u zwanger of denkt u (misschien) zwanger te zijn? Meld dit dan bij het maken van de afspraak of voor het onderzoek. De arts bekijkt dan zorgvuldig of het onderzoek moet doorgaan of niet. Ook als u borstvoeding geeft, moet u dit melden. De arts geeft u dan advies. Meestal is dat 24 uur de borstvoeding stoppen.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

12/20

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?