Telemonitoren bij CPAP-therapie

Inleiding

Voor de behandeling van uw Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) wordt CPAP-therapie gestart. De huidige CPAP apparatuur is op afstand uitleesbaar (telemonitoren) voor uw zorgverleners in het Bravis ziekenhuis. In deze folder staat beschreven wat het doel is van telemonitoren. Daarnaast wordt het proces van telemonitoring beschreven en wordt er ingegaan op de wijze waarop uw privacy wordt gewaarborgd.

Doel telemonitoren

Telemonitoren betekent het op afstand volgen van de CPAP-therapie die door een patiënt wordt gevolgd. Uw zorgverlener heeft vanuit het Bravis ziekenhuis via de computer inzicht in uw slaappatroon. Bij telemonitoren kan de zorgverlener op contactmomenten met u meekijken in de apparatuur en zo nodig op dat moment de therapie bijstellen. Uit onderzoek is gebleken dat telemonitoren daadwerkelijk effect heeft op de therapietrouw bij de start van de therapie en op lange termijn.

Procedure

Voordat u begint met de CPAP-therapie krijgt u informatie over OSAS, de gevolgen en symptomen van OSAS en de behandelingsmogelijkheden. In overleg met uw behandelend specialist start u met de voor u best passende behandeling. In uw geval is dat de CPAP-therapie.

Als u instemt met deze voorgestelde therapie, dan wordt het CPAP-apparaat bij u geïnstalleerd en krijgt u van de OSAS-verpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis uitgebreid uitleg over de werkwijze.

 

De controles vinden plaats bij de OSAS-verpleegkundigen en (indien nodig) uw behandelend specialist. De OSAS-verpleegkundigen maken bij contactmomenten gebruik van telemonitoren. U hoeft als patiënt thuis verder niets aan te schaffen voor het telemonitoren. De verbinding komt tot stand door middel van speciale modules welke verbonden zijn met zendmasten. Iedere dag verzendt uw apparatuur de gegevens naar een online server/omgeving genaamd Airview waar alleen de specialist, OSAS-verpleegkundigen en indien nodig, bijvoorbeeld in geval van technische problemen met het CPAP-apparaat, de leverancier van het apparaat genaamd Vivisol, in kunnen inloggen.

Voordat kan worden gestart met de CPAP-therapie en telemonitoring, tekent u de “Verklaring van instemming voor telemonitoring bij CPAP-therapie”. Deze verklaring wordt in tweevoud getekend en u ontvangt dan ook een exemplaar.

Leverancier Vivisol

De firma Vivisol is de leverancier van uw CPAP-apparatuur en meldt u aan voor Airview. Het CPAP-apparaat heeft u in bruikleen van de firma Vivisol. Zij zijn de tussenpersoon tussen u en uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed uw CPAP-apparatuur vanuit de basisverzekering, de firma Vivisol levert het CPAP-apparaat. De OSAS-verpleegkundige van het Bravis ziekenhuis heeft het CPAP-apparaat in beheer en installeert het bij u.

Als u (technische) problemen ondervindt bij het gebruik van de CPAP-apparatuur, dan kunt u tijdens het telefonisch spreekuur (zie folder ‘Wegwijs OSAS-verpleegkundigen’) contact opnemen met de OSAS-verpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis. Als u technische problemen ondervindt, dan kunt u contact opnemen met Vivisol. Vanuit Vivisol wordt dan indien nodig na overleg met de OSAS-verpleegkundige of specialist van het Bravis ziekenhuis, ondersteuning geboden bij het oplossen van de problemen.

Waarborging privacy

Alvorens de “Verklaring van instemming voor telemonitoring bij CPAP-therapie” te tekenen, is het van belang dat voor u duidelijk is hoe uw privacy gewaarborgd wordt.

De gegevens welke verkregen worden uit de CPAP-apparatuur hebben betrekking op uw slaappatroon. Daarbij worden de dagen en het aantal uren dat u de CPAP-apparatuur gebruikt, het aantal ademstops, de hoeveelheid luchtlekkage en het ademhalingspatroon geregistreerd. Als u de “Verklaring van instemming voor telemonitoring bij CPAP-therapie’ heeft getekend, heeft u ermee ingestemd dat deze gegevens inzichtelijk zijn voor uw zorgverleners binnen het Bravis ziekenhuis. Daarnaast heeft u ermee ingestemd dat Vivisol gegevens van u registreert voor zover die nodig zijn voor het gebruik van het CPAP-apparaat. U heeft er ook mee ingestemd dat in geval van technische problemen met uw CPAP-apparatuur, Vivisol toegang heeft tot en inzicht heeft in uw gegevens die via een beveiligde verbinding vanuit het CPAP-apparaat worden geregistreerd in een online omgeving. Hierdoor kan Vivisol u sneller van dienst zijn als zich technische problemen voordoen. Vivisol mag deze gegevens echter alleen inzien nadat u zelf (telefonisch) contact heeft opgenomen met Vivisol en heeft aangegeven dat u problemen ondervindt bij gebruik van het apparaat. Daarnaast is het mogelijk dat uw zorgverlener op afstand wijzigingen aanbrengt in de therapie. Uiteraard wordt u hier dan vooraf telefonisch of per e-mail van op de hoogte gesteld.

 

De volgende gegevens worden opgeslagen binnen deze online omgeving: uw naam, geboortedatum en slaaprapport (aantal uur, dagen, luchtlekkages, aantal ademstops, slaappatroon). Deze gegevens worden vervolgens door de OSAS-verpleegkundigen in uw medisch dossier van het ziekenhuis genoteerd. Uw zorgverlener dient zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent uw gegevensverwerking kunt terecht bij uw zorgverlener. Voor vragen over de registratie van uw gegevens via de CPAP-apparatuur naar de online omgeving kunt u terecht bij Vivisol.

 

U kunt te allen tijde zonder opgaaf van reden deze vorm van begeleiding bij uw behandeling stopzetten. In dat geval meldt u dit aan uw OSAS-verpleegkundige. Uw gegevens worden dan door uw zorgverlener verwijderd uit de online omgeving.

Contactgegevens

Als u vragen heeft, neem dan contact op met:

 

Bravis ziekenhuis

OSAS-verpleegkundige

Telefoon 088 70 68 948

Of

Vivisol Nederland B.V.

Telefoon 013 523 10 21

 

08/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?