Testen na prikaccident

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling. Recent heeft één van onze medewerkers zich verwond aan een voorwerp waar bloed van u op zat. Deze medewerker kan hierdoor ziek worden. Hieronder leest u welke gevolgen een prikaccident kan hebben. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de testen na een prikaccident. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

In het Bravis ziekenhuis zijn er dagelijks veel onderzoeken, behandelingen en operaties. Hierdoor bestaat de kans dat een medewerker in contact komt met bloed van een patiënt. Eén van onze medewerkers heeft zich verwond aan een voorwerp waar uw bloed op zat. Daardoor loopt de medewerker het risico om besmet te worden met een bloedoverdraagbare aandoening. Om te voorkomen dat de medewerker ziek wordt, kan het belangrijk zijn dat uw bloed wordt getest. In deze folder leest u wat een prikaccident is, welke gevolgen dit heeft en hoe het testen van uw bloed wordt uitgevoerd.

Wat is een prikaccident?

Een prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt- of spatongevallen waarbij sprake is van bloedcontact tussen personen. De medewerker heeft op deze manier een verwonding opgelopen. Het kan best lastig zijn te beoordelen wat het risico op besmetting is. Dit wordt beoordeeld op basis van verschillende factoren. Afhankelijk van deze beoordeling besluiten we of het noodzakelijk is om het bloed van een patiënt te testen.

Mogelijke gevolgen

Via het bloed kunnen bepaalde ziekmakende virussen worden overgedragen van een persoon naar een ander. Dit heet een bloedoverdraagbare aandoening. Na beoordeling van het accident kan blijken dat het nodig is te testen op:

  • Hepatitis B (geelzucht) (HBV)
  • Hepatitis C (geelzucht) (HCV)
  • AIDS (Humaan Immunodeficiëntie Virus, HIV)

Testen van uw bloed

We willen graag weten of uw bloed één van de bovenstaande virussen heeft. Dit hoeft niet zo te zijn, maar het is mogelijk dat u drager bent van een virus zonder dat dit eerder is ontdekt. Mocht het zijn dat het bloed Hepatitis B en/of HIV-virus bevat, kan de medewerker medicijnen krijgen. Het starten  van medicatie binnen enkele uren na het accident zorgt dat het risico op ziekte minimaal wordt. Daarom is het belangrijk het bloed met spoed te onderzoeken. Ook als u niet aanspreekbaar bent (bijvoorbeeld door narcose). Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, bespreekt u dit met uw behandelend arts.

 

Uw arts geeft u de uitslag van het onderzoek, tenzij u heeft aangegeven de uitslag niet te willen weten. Mocht één van de eerder genoemde virussen bij u worden vastgesteld, dan zorgt uw behandelend arts voor meer informatie en bespreekt met u een eventuele behandeling.

Belangrijk

Het snel en zorgvuldig inschatten van het risico van een prikaccident is erg belangrijk voor de gezondheid van onze medewerker.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze aan uw behandelend arts.

 

12/23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?