Totale parenterale voeding(TPV) in de thuissituatie

Vooraf

U gaat naar huis met totale parenterale voeding(TPV). In deze folder leest u wat dit precies inhoudt en wat u kunt verwachten van de zorg rondom de behandeling met TPV.  

Wat is totale parenterale voeding (TPV)?

Patiënten die niet genoeg gevoed kunnen worden via de mond, krijgen voeding op een andere manier. Vaak via een sonde, maar als dat ook niet mogelijk is, dan wordt er over gegaan op totale parenterale voeding.

 

Parenteraal betekent letterlijk ‘buiten de darm’. De voeding komt rechtstreeks in de bloedbaan via een dun slangetje (katheter). Op deze manier wordt de darm niet gebruikt. In de kunstmatige vloeibare voeding zitten alle voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft. De hoeveelheid en het soort voeding hangt af van uw lengte, gewicht, leeftijd, ziektetoestand en activiteiten. Per persoon verschilt de samenstelling van de voeding, het aantal voedingen per week en de tijdsduur van toedienen. Al deze elementen kunnen na verloop van tijd ook nog veranderen.

 

Omdat het toedienen van de TPV met de nodige zorg moet gebeuren, komt er een specialistisch team bij u thuis de TPV aan- en afkoppelen en de toegangsweg verzorgen.

De toegangswegen

De voeding wordt in de bloedbaan gebracht via een Perifeer Ingebrachte Centraal Veneuze Catheter (PICC) of een poortkatheter (PAC).

 

Een PICC is een centraal infuus dat in de ader van de bovenarm geplaatst wordt. Het uiteinde van de lijn komt in de grote holle ader in de borstkas, net boven het hart. Het inbrengen van de katheter gebeurt onder plaatselijke verdoving in de preoperatieve ruimte van het ziekenhuis.

 

Een PAC is een klein metalen kastje (reservoir) onder de huid. Hij is via een slangetje (katheter) verbonden met een bloedvat. De PAC wordt aangeprikt met een naald die is aangesloten op het infuus met de voeding. Het plaatsen van een PAC is een kleine ingreep en gebeurt onder plaatselijke of algemene verdoving.

Expertise Team (thuiszorg)

De specialistische thuiszorg wordt geregeld door het ziekenhuis. Zij zullen op vaste momenten bij u thuis langskomen om de TPV aan- en af te koppelen en uw PICC/PAC te verzorgen.

Het is belangrijk dat u een schone en opgeruimde omgeving creëert thuis, zodat de thuiszorgverpleegkundigen zo goed en veilig mogelijk hun werk kunnen doen.

TPV bewaren

  • De TPV-zakken worden in de ziekenhuisapotheek van het Bravis ziekenhuis bereid. De zakken moet u thuis in de koelkast bewaren. Hiervoor krijgt u een leen-koelkast.
  • Bewaar de TPV-zakken apart in de leen-koelkast en niet in uw eigen koelkast bij andere etenswaren omwille van de hygiëne.
  • Zorg dat de zakken de achterwand van de koelkast niet raken zodat ze niet bevriezen. Plaats eventueel een karton tegen de achterwand. Als een TPV-zak toch geheel of gedeeltelijk bevriest, mag hij niet meer gebruikt worden!
  • Het transport van de TPV-zakken van het ziekenhuis naar u thuis, wordt door de poliklinische apotheek van het Bravis ziekenhuis geregeld. Dit is gebeurt 1 à 2 keer per week. Ook tijdens het transport worden de TPV-zakken koel bewaard.
  • De TPV-zak moet 1 uur voor gebruik uit de koelkast gehaald worden. Maak daarover goede afspraken met het expertise team van uw thuiszorgorganisatie.
  • Zodra de TPV-zak op kamertemperatuur is, mag hij niet meer opnieuw in de koelkast. De zak moet binnen de 24 uur toegediend zijn.
  • Warm de zak nooit versneld op door hem bijvoorbeeld in de zon te leggen of op de centrale verwarming!

TPV toedienen

De TPV wordt toegediend via een infuuspomp, die bij u thuis geleverd wordt (samen met de leen-koelkast). De thuiszorg komt de pomp op vaste tijden aan- en afkoppelen. Mocht er tussentijds een alarm afgaan, neem dan altijd contact op met de thuiszorgorganisatie (24 uur per dag bereikbaar).

 

De toedieningstijd van de TPV verschilt per patiënt. Het ziekenhuis plant in principe de eerste afspraken met de thuiszorgorganisatie, maar u kunt uiteraard met de thuiszorgorganisatie overleggen welke tijdstippen u beter uitkomen.

De thuisverpleegkundige check altijd de TPV-zakken op beschadigingen voordat deze aangekoppeld worden. Een beschadigde TPV-zak mag nooit gebruikt worden! Als er een beschadigde zak is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de poliklinische apotheek van het Bravis ziekenhuis.

Bloedafname

Om uw bloedwaarden goed in de gaten te houden, zal (vooral aan het begin van de behandeling) regelmatig bloed afgenomen worden. Dit wordt gedaan door de thuisverpleegkundige. Aan de hand van de bloedwaarden wordt bepaald of de samenstelling van de TPV nog juist is of dat deze aangepast moet worden.

Aandachtspunten

Het is heel belangrijk om tijdens het aan- en afkoppelen van de TPV steriel te werken, dus zonder ziektekiemen. Daarom is het belangrijk dat u zorgt voor een schone en opgeruimde omgeving thuis.

Om complicaties te voorkomen en te herkennen moeten volgende zaken gecontroleerd worden:

 

• Een dagelijkse controle van de insteekplaats op roodheid, zwelling en pus. Dat kan door middel van het doorzichtig verband. Wanneer de katheter lekt, moet er een absorberend verband worden aangebracht. Dat verband moet elke dag vervangen worden. Neem contact op de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis bij vermoeden van infectie (roodheid, pijn, zwelling, pus)!

 

• Een dagelijkse controle van de lichaamstemperatuur. Als deze meer dan 38°C bedraagt, neem dan contact op met de spoedeisende hulp van het Bravis Ziekenhuis. Ook als u tijdens het toedienen van de TPV rillingen krijgt, direct contact opnemen met de spoedeisende hulp van het Bravis ziekenhuis.

 

• Een gewichtscontrole 2 keer per week. Weeg uzelf altijd op hetzelfde tijdstip, bijvoorbeeld ’s morgens voor het ontbijt. Meld een grote gewichtstoename of -afname aan uw behandelend arts en aan de diëtiste. Zij kunnen beoordelen of uw TPV aangepast moet worden.

 

• Heeft u last van dikke voeten, bent u benauwd of heeft u abnormaal veel dorst? Neem dan contact op met de behandelend arts.

 

• U zal een aantal keer op controle moeten komen bij de arts. Deze controles worden ingepland door de secretaresse. De diëtiste zal telefonische contactmomenten met u inplannen om te bespreken hoe het met u en de voeding gaat.

Kosten TPV

TPV valt onder Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ). Dat wil zeggen dat het ziekenhuis de volledige behandeling met TPV betaalt.

Materiaal bijbestellen

De thuiszorgorganisatie houdt in de gaten of er nog genoeg materiaal in huis is om de TPV aan- en af te koppelen en de PICC/PAC te verzorgen. Mocht het opraken, dan wordt er contact opgenomen met de poliklinische apotheek van het Bravis ziekenhuis. Zij leveren dan het benodigde materiaal aan met het transport van de nieuwe TPV-zakken.

TPV pauzeren op stoppen

Als u (her)opgenomen wordt of als er wordt besloten om te stoppen met de TPV, dient u zo spoedig mogelijk de apotheek op de hoogte stellen. Zo wordt voorkomen dat er onnodig TPV wordt bereid en bezorgd.

Contactinformatie voor thuiszorg

Wat?Wie bellen?Telefoonnummer
Koorts, ontsteking, rillingenSpoedeisende hulp

088 70 67 302 (Bergen op Zoom)

088 70 68 889 (Roosendaal

Overige medische klachtenPolikliniek waar u onder behandeling bent088 70 68 000 (doorkiesnummer)

Pomp/koelkast problematiek

 

Mediq-Tefa030 282 1204

Product gerelateerde vraag

 

Poliklinische apotheek

088 70 67 740 (Bergen op Zoom)

088 70 69 400 (Roosendaal)

Materiaal bijbestellen en logistieke vragenPoliklinische apotheek

088 70 67 740 (Bergen op Zoom)

088 70 69 400 (Roosendaal)

 

3/21

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?