Urologie

Inleiding

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar een uroloog. In deze folder krijgt u uitleg over de werkwijze van de urologen. De uroloog probeert tijdens uw eerste afspraak op de polikliniek een diagnose vast te stellen. Daarom doen we door een beoordeling (triage) al een voor onderzoek. Zoals het inleveren van urine onderzoek. Om bij het eerste consult al uitslagen met u te kunnen bespreken en de diagnose te kunnen stellen. Soms is verder onderzoek nodig. Dit kan een CT scan of een blaasfunctie onderzoek zijn.

U krijgt een vervolgafspraak waarbij de uroloog de uitslag van het onderzoek en de behandeling met u bespreekt. In sommige gevallen kan de uroloog op de polikliniek een kleine operatieve ingreep uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een sterilisatie of een besnijdenis bij volwassenen. Is opname in het ziekenhuis nodig? Dan krijgt u van het bureau planning en opname een week van tevoren bericht wanneer en op welke afdeling u opgenomen wordt.

Vakgoep urologie West-Brabant

De vakgroep urologie bestaat uit zeven urologen:

  • Mw. dr. M. Bekker
  • Dhr. H. Bickerstaffe
  • Dhr. E. Collette
  • Dhr. R.J. Hillenius
  • Dhr. J.H. KleinJan
  • Dhr. S. van Leeuwen
  • Mw. M. Tijnagel

 

Naast de algemene urologie heeft elke uroloog een of meer aandachtsgebieden. Zoals niersteenbehandeling, incontinentiebehandeling, kinderurologie en behandeling van kwaadaardige gezwellen. De urologen zijn werkzaam op de locaties Bergen op Zoom en Roosendaal van het Bravis ziekenhuis. Zij houden ook spreekuur in de polikliniek te Etten-Leur.

Opname in het ziekenhuis

De uroloog geeft u uitleg over uw behandeling en over een eventuele ingreep. Het kan zijn dat een andere uroloog u opereert of behandelt dan de uroloog die u op uw eerste afspraak heeft gesproken. Mocht dit het geval zijn, dan wordt deze wijziging vooraf met u besproken.

Afhankelijk van uw behandeling wordt u een of meerdere dagen opgenomen op een verpleegafdeling. U hoort van bureau planning en opname op welke afdeling u zich moet melden. Kinderen tot en met 16 jaar worden altijd opgenomen op de afdeling Kind & Jeugd of op de afdeling kinderdagopname. Dit is op locatie Bergen op Zoom. Elke dag loopt één van de urologen of de physician assistant (PA) visite op de afdeling. Dit is niet altijd uw behandelend uroloog. Deze uroloog of PA bespreekt dan met u en de verpleegkundige hoe het met u gaat.

Wilt u samen met uw familie of naaste een persoonlijk gesprek met de uroloog? Dan kunt u daarvoor een afspraak maken via een verpleegkundige van de afdeling.

Meer informatie over de verpleegafdeling vindt u op de website.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de uroloog of PA.

Contact

De poliklinieken urologie zijn te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer: 088 - 70 68 272

 

02/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?