Uw naaste is opgenomen op de PAAZ/MPU. En nu...?

Inleiding

Uw naaste is opgenomen op de PAAZ/MPU van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Deze folder geeft algemene informatie over de afdeling en over de behandeling van de patiënt.

Algemene informatie

PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. MPU staat voor Medisch Psychiatrische Unit. De PAAZ/MPU zit op locatie Bergen op Zoom, route 88. Op de PAAZ/MPU behandelen we patiënten met psychiatrische problemen en eventueel ook lichamelijke problemen.

Tijdens de opname bekijken, diagnosticeren en behandelen we patiënten. We bespreken de patiënt na twee tot drie weken in een overleg met alle behandelaars (multidisciplinair overleg). In het overleg bespreken we de (voorlopige) diagnose en verdere behandeling.

 

Op de PAAZ/MPU zijn twee verschillende behandelgroepen:

  • groene groep: zowel medische als psychiatrische problemen;
  • paars/blauwe groep: vooral psychiatrische problemen.

 Beide groepen hebben een ander programma.

 

Tijdens de behandeling staat de patiënt centraal. Wel kijken we ook naar de omgeving van de patiënt, zoals partner/naaste. Soms nodigen we u ook uit voor een gesprek. Dit gesprek is telefonisch of op de afdeling.

De eerste contactpersoon van de patiënt mag altijd de PAAZ/MPU bellen via telefoonnummer: 088 - 70 67 420. Het verpleegkundige team staat u graag te woord.

De behandeling

Het behandelteam bestaat uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, vaktherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en een systeemtherapeutisch werkende. Elke behandelaar levert een bijdrage aan de behandeling van de patiënt. Het doel van de opname is een beeld krijgen van de psychiatrische klachten en de achtergrond hiervan. De patiënt leert om problemen op te lossen en/of de situatie leefbaar te maken.

 

De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  • vaktherapie
  • sociotherapie
  • gesprekstherapie
  • medicatie
  • partner-/relatietherapie

De patiënt krijgt informatie over deze onderdelen wanneer dit van toepassing is. Wanneer u als naaste vragen heeft over het ziektebeeld kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. De verpleegkundige geeft u verdere uitleg.

Naaste/mantelzorg

Kan de patiënt nog niet meedoen aan de therapie? Samen met u en het behandelteam kunnen we dan kiezen voor een bijzondere bezoekregeling. U kunt dan helpen bij de directe dagelijkse zorg (douchen, aankleden, koffie drinken en eten). De aanwezigheid van vertrouwde naasten bij de dagelijkse zorg heeft een positieve invloed op het herstel van de patiënt.

U kunt altijd vragen stellen aan de verpleegkundige wanneer de patiënt zelf geen antwoord kan geven op bepaalde vragen.

 

Voor zowel u als de patiënt was de afgelopen tijd misschien zwaar. Het kan erg intensief zijn om voor iemand met psychische klachten te zorgen. Het is daarom belangrijk goed voor uzelf te zorgen. Bewaak hierbij uw eigen grenzen en probeer steun te vragen aan andere mensen. Doe dingen die u leuk of ontspannend vindt.

Tips en adviezen vindt u op www.Thuisarts.nl, onder het kopje ‘Psychische klachten bij volwassenen’ en dan ‘Info voor familie, vrienden en kinderen’.

Bezoektijden

De bezoektijden zijn:

  • maandag t/m vrijdag: 18.30 uur - 20.00 uur
  • weekenden en op feestdagen: 14.00 uur - 16.00 uur en 18.30 uur - 20.00 uur.

Alleen tijdens deze tijden mag u op bezoek komen. Het is niet de bedoeling dat u tijdens het bezoek op de afdeling blijft. U kunt bijvoorbeeld naar Bravis Plaza (restaurant) gaan of een rondje wandelen. U mag uw naaste wel komen ophalen en terugbrengen naar de afdeling en een keer de kamer van de patiënt even bekijken. Soms maken we andere afspraken met u.

Weekendverlof en resocialisatie

Het eerste weekend van de opname blijft de patiënt op de afdeling. De weekenden daarna gaat de patiënt zaterdag vanaf 9.00 uur met weekendverlof. De patiënt moet zondag om 19.00 uur terug zijn op de afdeling.

 

Tegen het einde van de opname gaat de patiënt thuis oefenen. We noemen dit resocialisatie (reso). Als het behandelteam vindt dat de patiënt op reso kan, mag de patiënt vanaf dinsdagavond 18.30 uur tot woensdagavond 19.00 uur naar huis.

 

Weekendverlof en reso zijn belangrijk voor de behandeling van de patiënt. De patiënt komt terug in de bestaande omgeving waar vaak de klachten zijn begonnen. Het is belangrijk dat de patiënt de vaardigheden gebruikt die de patiënt op de afdeling heeft geleerd. De patiënt houdt zo het gevoel met thuis en we bekijken wat nog nodig is om thuis te kunnen functioneren.

De behandelduur

De maximale opnameduur is drie maanden. Dit wil niet zeggen dat iedereen ook deze drie maanden moet volmaken. Denken we dat de behandeling langer dan drie maanden gaat duren? En verwachten we geen veranderingen op korte tijd? Dan bekijken we op welke manier de behandeling verder gaat. We proberen dat de opname niet langer duurt dan nodig is.

 

08\23

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?