Vastzetten van de nekwervels; cervicale spondylodese

Binnenkort zult u in het Bravis ziekenhuis worden geopereerd aan uw nek (cervicale spondylodese). Doel van deze nekoperatie is de versleten nekwervels vast te zetten, zodat er geen beweging meer mogelijk is. Daarbij legt de orthopedisch chirurg de zenuwwortel vrij zodat de pijn en eventuele schouderklachten geleidelijk verminderen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de operatie. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw operatie.

Anatomie

De halswervelkolom bestaat uit zeven wervels, C1 t/m C7. Tussen twee wervels ligt een tussenwervelschijf, de schijf is elastisch en fungeert als schokdemper. De kern (de nucleus) van de tussenwervelschijf bestaat uit een geleiachtige massa. In geval van een hernia is er sprake van een uitpuilende inhoud van de tussenwervelschijf, welke druk kan geven op een zenuw.

De wervelkolom kan ook tekenen van slijtage vertonen. Als reactie op deze slijtage kan de vorm van het wervellichaam door botwoekering en ligamenten veranderen. Hierdoor kan het ruggenmerg in de verdrukking komen of de ruimte waar de zenuwwortels uit het wervelkanaal treden vernauwen.

 

Afbeeldingsresultaat

Klachten

Druk op het ruggenmerg of een zenuw kan klachten geven zoals uitstralende pijn en/of gevoelsstoornissen in de armen of handen afhankelijk van het niveau.

Diagnose

De orthopedisch chirurg stelt de diagnose door lichamelijk onderzoek uit te voeren en aanvullend onderzoek (een röntgenfoto en MRI-scan) te beoordelen.

Behandeling

Als conservatieve therapie, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, medicatie of een pijnblokkade geen verbetering geven of als de klachten verergeren, kan in overleg met uw behandelend orthopedisch chirurg besloten worden tot een operatie aan uw nek, een cervicale spondylodese. Deze behandeling richt zich op het verminderen van de pijn, waardoor u gemakkelijker en meer kunt bewegen. Het resultaat is afhankelijk van meerdere factoren. Het is vooraf niet goed te voorspellen in hoeverre u baat heeft bij de behandeling.

Wat is een cervicale spondylodese?

Het vastzetten van twee of meerdere nekwervels. Door het vastzetten van de nekwervels wordt de nek gestabiliseerd en krijgen het ruggenmerg en de zenuwen meer ruimte, waardoor uw pijnklachten of gevoelsstoornissen verdwijnen of verminderen.

Voor de operatie

 • Indien u ziek bent of wondjes heeft vòòr de operatie moet u dit bij opname altijd doorgeven.
 • Stel uw behandelend arts op de hoogte als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Hij zal u vertellen wanneer u daarmee moet stoppen voor de operatie.
 • De anesthesioloog beoordeelt of u gezond genoeg bent voor de operatie. Als hij het nodig acht, verwijst hij u naar de internist, longarts en/of de cardioloog voor verder pré operatief onderzoek.

De operatie

Voor de operatie krijgt u een infuus ingebracht voor de toediening van vocht en medicatie. De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Als u slaapt zal er een blaaskatheter bij u ingebracht worden.

De orthopedisch chirurg opereert u samen met de neurochirurg. Aan de rechter zijkant van de hals wordt een sneetje van ongeveer vier cm gemaakt. Dan worden de spieren en andere structuren die in de hals lopen losgemaakt, om uiteindelijk aan de voorzijde van de halswervelkolom uit te komen. De uitpuilende tussenwervelschijf en botrichels worden verwijderd en de zenuw wordt vrij gelegd. De ruimte die is ontstaan door het verwijderen van de tussenwervelschijf wordt opgehoogd met een kunststof ‘kooitje’ (cage) opgevuld met synthetisch bot. Soms laat de orthopedisch chirurg een drain achter voor het afvoeren van bloed en wondvocht.

De huid wordt onderhuids gehecht. De operatie duurt ongeveer 90 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer. Hier worden uw vitale functies bewaakt. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. Bij een normaal beloop heeft u de eerste vier uur na de operatie bedrust. Daarna mag u opzitten en beginnen met mobiliseren. U krijgt pijnmedicatie.

Nabehandeling

De dag na de operatie wordt er op indicatie (niet altijd) een röntgenfoto van de nek gemaakt.

De blaaskatheter en eventuele drain worden verwijderd.

Uw verblijf in het ziekenhuis duurt gemiddeld één nacht.

Het ontslag is afhankelijk van de wond, het mobiliseren en hoe u zich voelt.

Ongeveer twee weken na de operatie komt u terug op de polikliniek voor wondcontrole.

Zes weken na de operatie komt u nogmaals op controle en wordt er een röntgenfoto ter controle gemaakt.

Complicaties en risico’s

Bij elke operatie bestaat er kans op complicaties en risico’s:

 • Wondinfectie.
 • Nabloeding: dit komt zelden voor. Indien door een nabloeding de zwelling plaatselijk in het wondgebied toeneemt, kan de luchtpijp in de problemen komen.
 • Beschadiging of irritatie van de zenuw: dit treedt slechts zelden op, maar kan aanleiding geven tot heesheid, slikproblemen, krachtverlies en gevoelsstoornissen.
 • Keel- en/of stemklachten: het komt na de operatie regelmatig voor dat patiënten in het begin keelklachten en/of milde heesheid hebben. Dit komt doordat tijdens de operatie de luchtpijp en slokdarm opzij worden gehouden om goed bij de halswervels te kunnen komen. Deze klachten verdwijnen doorgaans weer vanzelf.

Algemene praktische adviezen

Om uw revalidatie zo spoedig mogelijk te laten verlopen raden wij u aan om de eerste zes weken onderstaande adviezen op te volgen:

 • Gebruik de pijnstillers die u bij uw ontslag meekrijgt. Op geleide van de pijnklachten mag u de pijnstillers afbouwen.
 • Zodra de wond droog is, mag u douchen.
 • Draag of til niets zwaarder dan vijf kilo.
 • Maak geen onverwachte bewegingen zoals springen, gooien, schoppen.
 • Verricht geen huishoudelijk zwaar werk.
 • Overstrek het hoofd niet ten opzichte van de romp.
 • Stop met roken! Door roken bestaat de kans dat het bot minder goed vast groeit.
 • De eerste vier weken na de operatie mag u geen voertuig zoals fiets, brommer of auto besturen.

Wanneer moet u de arts waarschuwen?

In onderstaande gevallen moet u de arts waarschuwen:

 • Als de operatiewond vurig rood wordt en/of gaat lekken.
 • Als u koorts krijgt boven de 38,5º Celsius.
 • Bij pijn die niet reageert op de pijnstillers.
 • Als u slikklachten krijgt of hees wordt of als er krachtsverlies of gevoelsstoornissen optreden die u voor de operatie nog niet had.

 

Belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek orthopedie:  088 - 70 68 537.

Buiten kantooruren belt u naar de afdeling spoedeisende hulp: 088 - 70 65 889.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Meer informatie vindt u op de website: www.bravisorthopediekliniek.nl

Of kijk eens op de website  www.zorgvoorbeweging.nl

 

07/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?