Verdoving heupgewricht

Binnenkort krijgt u in het Bravis ziekenhuis een onderzoek van uw heupgewricht waarbij het gewricht plaatselijk wordt verdoofd door middel van een injectie met Bupivacaïne of Kenacort met Lidocaïne. Deze stoffen hebben geen schadelijke bijwerkingen voor het gewricht. Deze injectie maakt het heupgewricht tijdelijk gevoelloos. Hierdoor wordt het mogelijk om pijnlijke aandoeningen in het heupgewricht te onderscheiden van andere aandoeningen, die in de buurt van dit heupgewricht voor soortgelijke klachten kunnen zorgen. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de verdoving. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

Binnenkort krijgt u een onderzoek van uw heupgewricht waarbij het gewricht plaatselijk wordt verdoofd door middel van een injectie met Bupivacaïne of Kenacort met Lidocaïne. Een radioloog voert het onderzoek en de behandeling uit, geassisteerd door een laborant medische beeldvorming of doktersassistente.

  • Bupivacaïne wordt gegeven voor diagnostische doeleinden. Deze verdovende vloeistof heeft geen schadelijke bijwerkingen voor het gewricht. Het maakt het heupgewricht tijdelijk gevoelloos. Hierdoor wordt het mogelijk om pijnlijke aandoeningen in het heupgewricht te onderscheiden van andere aandoeningen, die in de buurt van dit heupgewricht voor soortgelijke klachten kunnen zorgen. Een verdoving met Bupivacaïne werkt na ongeveer twintig minuten. De werking houdt doorgaans minstens acht tot twaalf uur aan.
  • Kenacort met Lidocaïne wordt gegeven voor therapeutische doeleinden. Hiermee wordt getracht uw pijnklachten gedurende enkele weken tot maanden te behandelen.

Voorbereiding

U hoeft voor het onderzoek geen speciale voorbereidingen te treffen. Indien u bepaalde bloedverdunnende middelen gebruikt, worden deze tijdelijk gestaakt. Als u sintrommitis of marcoumar gebruikt, wordt vooraf de stollingswaarde in uw bloed bepaald.

Onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling medische beeldvorming/radiologie. U wordt opgehaald uit de wachtkamer door een laborant medische beeldvorming of een doktersassistente, die u begeleidt naar de kleedruimte. De radioloog zoekt met behulp van het echoapparaat en lichamelijk onderzoek nauwkeurig de juiste injectieplaats op. Hij markeert deze soms met een stift. De radioloog injecteert het middel met een dunne naald. Dit kan soms gevoelig zijn, omdat er op de plaats van de klachten wordt geïnjecteerd. Het totale onderzoek duurt ongeveer vijftien minuten.

Na het onderzoek

Na afloop van het onderzoek kan er een blauwe plek ontstaan. Om de kans hierop te verminderen, wordt het wondje een tijdje afgedrukt. Daarna krijgt u een pleister op het wondje. U mag het heupgewricht meteen gebruiken en belasten. Vanwege de mogelijke pijnklachten, kortdurende krachtsvermindering na het onderzoek en aansprakelijkheid bij ongelukken, wordt het besturen van een fiets, auto, of ander voertuig direct na het onderzoek afgeraden.

Uitslag

Van de resultaten van het onderzoek/behandeling maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die u heeft doorverwezen. Na vier tot zes weken komt u op controle op de polikliniek orthopedie. Het is van belang dat u de orthopedisch chirurg kunt vertellen wat het effect van de injectie op uw klachten is geweest. Maak daarom een aantal notities van het beloop van uw klachten in de eerste weken na de injectie. U kunt daarvoor gebruik maken van het notitieschema in deze folder.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Meer informatie vindt u op de website: www.bravisorthopediekliniek.nl

 

Notitieschema effect injectie

 

Dag van de injectie

 

Na een uur:

 

 

Na twee uur:

 

 

Na vier uur:

 

 

Na acht uur:

 

 

 

Een dag na injectie:

 

 

 

Twee dagen na injectie:

 

 

 

Een week na injectie:

 

 

 

Twee weken na injectie:

 

 

 

Vier weken na injectie:

 

 

 

 

03/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?