Vernauwde halsslagader(carotisstenose)

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat er bij u een vernauwde halsslagader is geconstateerd. In het gesprek met uw arts of behandelaar heeft u al informatie ontvangen over de aandoening, het eventuele onderzoek en de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen, zodat u zich kunt voorbereiden op uw behandeling.

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en behandelingsmogelijkheden van een vernauwde halsslagader (arteria carotis). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

De halsslagader

De belangrijkste slagaders naar het hoofd zijn de linker en rechter halsslagader. Ze ontspringen uit de grote lichaamsslagader (aorta). Ter hoogte van het strottenhoofd splitsen beide halsslagaders zich in een tak naar het aangezicht en een tak naar de hersenen. Samen met nog twee andere slagaders voorzien zij de hersenen van bloed. Centraal in het hoofd is er een kring van bloedvaten (de cirkel van Willis) die de linker- met de rechterkant verbindt. Bij een afsluiting van één van de toevoerende halsslagaders naar de hersenen, kan de bloedtoevoer worden overgenomen door de aan andere kant gelegen halsslagader.

     http://www.vaatchirurgie.info/www.vaatchirurgie.info/Carotisstenose_files/Carotid20artery.jpg

1. halsslagader

2. atherosclerose

3. bloedvatvernauwing

Het ontstaan van een vernauwing

Een vernauwing in de halsslagader is een gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Atherosclerose veroorzaakt verdikking en verkalking van de vaatwand. Risicofactoren zijn roken, hoge bloeddruk (hypertensie), een hoog cholesterolgehalte en suikerziekte (diabetes mellitus). Daarnaast kan erfelijke aanleg een rol spelen. Niet alle risicofactoren zijn te beïnvloeden. Roken is de belangrijkste, te beïnvloeden, boosdoener.

Gevolgen van een vernauwing

Door de veranderingen in de vaatwand slibt het bloedvat langzaam dicht.

Door lokale vernauwing ontstaat er werveling (turbulentie) in het bloed. Hierdoor neigt het bloed tot stolling. Mogelijk wordt een gestold deeltje met de bloedstroom mee, de hersenen in gesleept (thrombo-embolieën). Tevens kan een stukje van de verkalkte wand als propje meegaan in de bloedstroom richting de hersenen. Dit kan leiden tot een beroerte (CVA, CerebroVasculair Accident). De verschijnselen bij een beroerte kunnen halfzijdige verlamming, blindheid en/of spraakstoornissen zijn.

http://drugline.info/img/ail/karotisstenose-313_3.gif

Driekwart van alle mensen die een beroerte krijgt, heeft hieraan voorafgaand kortdurende verschijnselen door tijdelijk zuurstoftekort. Dit wordt een TIA (Transient Ischemic Attack) genoemd.

Hierbij moet u denken aan:

 • afhangende mondhoek;
 • kortdurend (meestal enkele minuten) eenzijdig krachtsverlies of verlamming van een hand, arm en/of been;
 • tinteling of doof gevoel in arm, hand en/of been;
 • moeilijk kunnen spreken;
 • voorbijgaande blindheid aan één oog.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/845b385f9e6a18a30155e340b61f6539.jpg

Als deze verschijnselen optreden kan mogelijk een beroerte worden voorkomen als tijdige behandeling plaatsvindt. Voorafgaand aan behandeling worden verschillende onderzoeken gedaan om de oorzaak van deze tijdelijke verschijnselen te achterhalen en om de mate van vernauwing vast te stellen.

Bij een vernauwing van 70% of meer in de halsslagader nemen de risico’s op een TIA of CVA toe.

Behandeling

De behandeling van een vernauwde halsslagader kan met medicijnen en/of een operatie plaatsvinden. Reeds opgetreden schade kan niet worden hersteld. Wat voor u de meest zinvolle behandeling is, hangt af van de ernst van de vernauwing, uw lichamelijke conditie en uw leeftijd.

 • Medicijnen

U krijgt een medicijn om klontering van het bloed tegen te gaan. Bij een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte krijgt u ook een medicijn om dit te verlagen.

 • Operatie

Een operatie aan de halsslagader is niet zonder risico. Tijdens de operatie kunnen bloedpropjes of stukjes van de verkalkte vaatwand loslaten en alsnog in de hersenen terecht komen.

 • Advies om gezond te leven

Als aanvulling op de behandeling krijgt u het advies om gezond te leven. Dat wil zeggen: niet roken(!), voldoende lichaamsbeweging, gezonde en gevarieerde voeding met weinig verzadigd vet en alcohol met mate.

De operatie

Wij streven ernaar om binnen twee weken na het gesprek met de chirurg, physician assistant (PA) of de vaatverpleegkundige de operatie uit te voeren. Soms bezoekt u van tevoren nog een andere specialist zoals de cardioloog of de longarts. Een PA is opgeleid om bepaalde medische handelingen te verrichten die voorheen door de chirurg zelf gedaan werden en zij werkt nauw samen met de chirurgen. Zij informeren u tijdens het gesprek op de polikliniek over uw aandoening en het voorgenomen behandelplan.

 

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie houdt de neuroloog de activiteit van uw hersenen in de gaten. Hiervoor zijn van tevoren elektroden op uw hoofd aangebracht (zie folder EEG). De chirurg legt via een incisie aan de zijkant van de hals de halsslagader vrij. Vervolgens klemt de chirurg het vat kortdurend af en opent deze. Daarna maakt hij de binnenkant van het vat schoon door de binnenste laag van de vaatwand te verwijderen. Bij het sluiten van het vat wordt vaak een stukje kunststof ingehecht om vernauwing van het bloedvat te voorkomen.

 http://www.umcg.nl/SiteCollectionImages/UMCG/Afdelingen/Vaatcentrum/Carotid_01_250.jpghttp://www.atriummc.nl/typo3temp/pics/76e811f1bd.jpg

Risico’s van de operatie

Geen enkele operatie is zonder risico.

Het belangrijkste risico is een beroerte; juist datgene wat we met de ingreep proberen te voorkomen.

 

Overige risico’s zijn:

 • nabloeding;
 • hyperfusiesyndroom. Hierbij heeft u hoofdpijn aan de geopereerde zijde, hoge bloeddruk, wegrakingen en problemen bij het zien (visusstoornissen). Dit wordt preventief behandeld door het in orde brengen van de bloeddruk;
 • heesheid door tijdelijke uitval van de stembandzenuw;
 • uitval van de tongzenuw. Daardoor kunt u de tong moeilijker bewegen wat u merkt bij eten en praten;
 • doof gevoel aan de kaak. Tijdens de operatie worden kleine huidzenuwen doorgenomen.

Uitval van zenuwen is vaak tijdelijk en trekt meestal in enkele weken tot maanden weer bij.

Na de operatie

U wordt wakker op de uitslaapkamer. Als u voldoende wakker bent, gaat u vanuit de uitslaapkamer naar de afdeling intensive care om de bloeddruk goed in de gaten te kunnen houden. In de hals komt een slangetje uit de huid (drain) nabij de wond om bloeduitstorting te voorkomen. Na één dag wordt deze verwijderd. Normaal kunt u na vier tot vijf dagen het ziekenhuis verlaten.

U krijgt een afspraak voor controle op de polikliniek chirurgie. Tijdens die afspraak controleren we de wond en spreken we het verloop van de operatie met u door. Een volgende controle bij de chirurg vindt plaats na een half jaar.

Complicaties

Krijgt u de eerste 60 dagen na de operatie problemen die te maken hebben met de operatie? Neem dan contact op met het ziekenhuis.

Contact

Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur belt u met de polikliniek chirurgie 088 – 70 67 368.

 

Bij dringende problemen buiten kantooruren belt u met de afdeling spoedeisende hulp.

 • locatie Bergen op Zoom: 088 - 70 67 302
 • locatie Roosendaal: 088 - 70 68 889

Vragen

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts, physician assistant of vaatverpleegkundige.

 

01/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?