Neusverstopping en poliklinische behandelingen

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling bij de KNO-arts. Veel mensen hebben last van een permanent verstopte neus. Deze folder geeft u informatie over neusverstopping, de oorzaken van een verstopte neus en poliklinische behandelingen zoals Curis™ en conchacaustiek.

Inleiding

Deze folder geeft informatie over neusverstopping, de oorzaken van een verstopte neus en poliklinische behandelingen.

Oorzaken van een verstopte neus?

Veel mensen hebben last van een verstopte neus. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn zoals bijvoorbeeld een scheef tussenschot, grote neusamandel of neuspoliepen.  Vaak ligt neusverstopping echter aan vergrote neusschelpen.

Neusschelpen zijn botrichels aan de zijkant van beide neusgangen. Zij zijn bedekt met weefsel (slijmvlies) dat de neiging heeft om op te zwellen. Neusschelpen verwarmen en maken de ingeademde lucht vochtig. Door allergieën of een veranderde bloeddoorstroming van de neus kan een permanente zwelling van de neusschelpen ontstaan.

Behandeling

De KNO-arts kan uw neusschelpen kleiner maken door verhitting van het slijmvlies. Het eigen herstelsysteem van het lichaam breekt weefsel af dat met hitte is behandeld waardoor de neusschelpen krimpen en de neusverstopping afneemt.

 

Er zijn twee verschillende behandelmethodes: Curistm of conchacaustiek.

1. De Curistm methode gebruikt een zorgvuldig afgemeten hoeveelheid radiofrequente energie, welke aangebracht wordt door een sonde die in het slijmvlies wordt geprikt. Idealiter zal het slijmvlies behouden blijven en zal er weinig tot geen korstvorming optreden.

2. Bij conchacaustiek wordt het slijmvlies met een metalen staafje aan het oppervlak verhit. Ook deze behandeling leidt tot weinig korstvorming en een goed resultaat.

 

Beide behandelingen zijn poliklinisch onder plaatselijke verdoving. Het verdoven gebeurt met een watje dat gedurende tien à twintig minuten in de neus wordt aangebracht. Op het watje zit een mengsel van een middel dat de neus ruimer maakt en een middel dat het slijmvlies verdooft. Hierna krijgt u met een injectie een extra verdoving. De behandeling zelf duurt maar een paar minuten.

Tijdens de ingreep kan het zijn dat u een schroei- of plopgeluidje hoort. Ook kan er wat rook uit de neus komen. Dat is heel normaal tijdens de behandeling.

Na de behandeling kan u direct uw activiteiten hervatten. Er treedt geen bloeding op en u krijgt geen verband in uw neus. U hoeft niet in het ziekenhuis te blijven en ziekteverlof is niet nodig. De behandeling is vrijwel pijnloos en geeft zelden complicaties. Het duurt vier tot acht weken tot het gewenste resultaat is bereikt. 

Bijwerkingen

Na de ingreep kunnen lichte zwellingen optreden in de neusschelpen waardoor de neus tijdelijk weer verstopt is. Dit is een onderdeel van het natuurlijk genezingsproces. Hierdoor kun je pas na twee weken het eerste effect van de ingreep verwachten.

Regelmatig treedt er lichte korstvorming op de oppervlakte van het slijmvlies op. Dit verdwijnt na een paar dagen. Soms is het nodig om de neus wat te spoelen met zout water of zalf te gebruiken. Het is in het algemeen niet nodig pijnstillers te gebruiken.

In zeldzame gevallen treedt er ernstige korstvorming op. Dan moet u contact opnemen met de KNO-arts die u meestal naar de polikliniek zal laten komen om de korsten te verwijderen.

Is een curis™ of conchacaustiek behandeling van de neusschelpen iets voor mij?

De meeste mensen komen in aanmerking als ze neusverstopping hebben als gevolg van vergrote onderste neusschelpen. Het is belangrijk dat uw KNO-arts u onderzoekt om andere oorzaken, zoals een scheef neustussenschot of neuspoliepen, uit te sluiten of te behandelen.

Wanneer Curistm of conchacaustiek uiteindelijk toch onvoldoende verbetering heeft gegeven, kan altijd overwogen worden om uw neus operatief ruimer te maken.

Contact

Het is niet mogelijk om in een voorlichtingsfolder alle details voor elke situatie te beschrijven.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel ze dan aan uw KNO-arts. 

De polikliniek KNO is tijdens kantooruren bereikbaar op 088 - 70 67 342. 

  

06/22 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?