Verzamelen van 24-uurs of 2 x 24 uurs urine

Uw behandelend arts heeft u gevraagd de urine die u in 24 uur of in 2 x 24 uur produceert te sparen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over het verzamelen van 24-uurs urine. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u gevraagd de urine die u in 24 uur of in 2 x 24 uur produceert, te sparen.

Voorbereiding 

U verzamelt de urine gedurende 24 uur in speciale verzamelbokalen die u van tevoren op kunt halen bij laboratorium bloedafname van het ziekenhuis of één van de afnamecentra van Diagnovum. Het aantal bokalen is afhankelijk van de hoeveelheid urine die u per dag plast. 

Let op: urine met menstruatiebloed of ontlasting is onbruikbaar. 

 

De bokaal is voorzien van een vacuümsysteem zodat u makkelijk de bijgeleverde buis kunt vullen volgens deze instructie. 

 

Door gebruik te maken van het vacuümsysteem voor het vullen van de buis kan naast het hygiëne aspect de buis direct naar het laboratorium worden gebracht en is het niet meer nodig de bokaal mee te brengen.

 

1. Urine verzamelen

 

 

1.1  Voor het verzamelen van het materiaal gedurende 24 uur (of 2x 24 uur) heeft u een bruine bokaal,  afnamebuis en etiket nodig. 

 

 

 

1.2 Na het wakker worden eerst uitplassen in het toilet; vanaf dan start het verzamelen van de urine in de bokaal gedurende de dag tot en met de volgende ochtend met de eerste urine. Hierna kunt u weer gewoon in het toilet plassen. Het verzamelen is klaar. Plaats het deksel op de pot en draai deze stevig vast. 

 

1.3 De bokaal rechtop bewaren bij kamertemperatuur. 

 

 

1.4 Indien de urine van 24 uur verdeeld is over 2 bokalen, altijd beide bokalen inleveren bij  KCHLT Accureon. U hoeft in dit geval geen buis uit de bokalen te halen. 

 

 

1.5 Indien de urine van 24 uur verdeeld is over 1 bokaal dient u het totaal volume te noteren voor analyse op het laboratorium Lees de hoeveelheid af aan de zijkant van de bokaal op de schaalverdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveelheid

Urine: 1800ml

 

Hoeveelheid urine: 2350 ml 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Noteer de hoeveelheid in ml samen met uw naam en geboortedatum op het bijgevoegde etiket en plak deze in de lengte op de vacuümbuis. 

 

1.7 Keer de bokaal 3-5 maal om, zodat de urine goed gemengd is. Niet hard schudden! 

 

1.8 Plaats de bokaal op tafel en trek de beschermende sticker, los. Het afnamepunt is nu zichtbaar. 

 

Let op: niet met de vingers in de dop! 

1.9 Houd de bokaal schuin, zodanig dat de urine tegen de dop komt. Druk de vacuümbuis in de opening van de dop met afnamepunt totdat u urine in de buis ziet stromen. Wacht totdat de urine niet meer in de tube stroomt en trek de buis uit de opening. 

 

1.10 Plak de beschermende sticker terug op de opening van de bokaal. 

 

 

1.11 Gooi het restant van de urine weg in het toilet. De bokaal kan bij het huishoudelijk afval. 

 

 

2. Inleveren KCHLT Accureon 

Lever de buis samen met het aanvraagformulier wat u van uw arts heeft gekregen in bij één van de bloedafnameposten van het Bravis ziekenhuis. Let erop dat op de buis die u inlevert uw naam, geboortedatum en het de totale hoeveelheid gespaarde urine staat. Als u 2x24 uurs urine moet sparen vragen we u ook de datum waarop u heeft gespaard op de buis te vermelden.

 

 

Uitslag onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts indien de urine afwijkend is.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de medewerkers van het laboratorium of aan uw behandeld arts. 

Accureon klinisch chemisch laboratorium, telefoonnummer 088 - 706 8230.

 

 

  • Dop nooit van de buis vacuümbuis halen! Na verwijderen dop is de buis niet meer bruikbaar. 
  • Nooit met de vinger of voorwerp in de dop. Hierin bevindt zich een scherpe naald. 
  • Raak het uitstekende deel van de dop niet aan.

 

 

 

6/23

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?