Video capsule endoscopie

U krijgt binnenkort een darmonderzoek door middel van een video capsule. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek.

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen voor een onderzoek door middel van een videocapsule endoscopie. In deze folder leggen we uit hoe het onderzoek verloopt.

Wat houdt het onderzoek in

De videocapsule maakt het mogelijk dat uw arts uw dunne darm vanbinnen kan bekijken. Hiervoor neemt u een capsule in waarin een kleine camera is ingebouwd. De videocapsule is ongeveer zo groot als een antibiotica pil en beweegt volgens de natuurlijke weg door uw spijsverteringskanaal. Daarbij maakt het cameraatje opnamen van het slijmvlies van de darmen. Dit onderzoek is niet pijnlijk. De beelden worden doorgezonden naar sensoren in een riem die u om u middel draagt en een datarecorder waaraan u bent aangesloten.

Het is voor het onderzoek noodzakelijk dar de darm goed schoon is. U krijgt hiervoor een dieet en laxeer voorschrift in deze folder.

Voorbereiding onderzoek

Medicatie:

IJzertabletten:

Als u ijzertabletten gebruikt, moet u 1 week vóór het onderzoek stoppen met het innemen van deze medicijnen. IJzertabletten kleuren de ontlasting zwart waardoor de darmwand moeilijker te beoordelen is.

 

Codeïne en Loperamide (Immoduim, Diacure)

Deze geneesmiddelen vertragen de darmwerking en dienen in overleg met uw arts te worden gestaakt.


Patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte)

Gebruikt u tabletten? Dan mag u deze niet innemen de avond voor het onderzoek en niet op de ochtend van de onderzoeksdag.

Spuit u insuline?

Neem dan enkele dagen voor u start met de voorbereiding contact op met uw diabetesverpleegkundige of behandelend arts voor aanvang van de voorbereiding (dieet) on te overleggen of u de hoeveelheid insuline of andere diabetesmedicatie (tijdelijk) moet aanpassen. Wordt u door uw huisarts behandeld voor diabetes? Neem dan contact op met uw huisarts voor de instructies.

Let op: bepaal tijdens de voorbereiding frequent uw bloedglucosewaarden.

 

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt, dient u dit tijdens uw afspraak op het spreekuur aan te geven.

 

Pacemaker of ICD

Heeft u een ICD-kastje of een pacemaker? Meldt u dit dan aan uw behandelend arts. U mag dan waarschijnlijk niet deelnemen aan dit onderzoek.

 

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Meldt u dit vooraf aan uw behandelend arts. U mag dan waarschijnlijk niet deelnemen aan dit onderzoek.

 

Orale anticonceptie

Als u orale anticonceptie gebruikt, is deze voor de rest van de cyclus onbetrouwbaar.

Tips op de dag voor het onderzoek

 • Blijf in beweging tijdens de voorbereiding om de ontlasting goed op gang te krijgen.
 • Draag comfortabele warme kleding omdat u het tijdens het voorbereiden koud kunt krijgen.

Darmvoorbereiding met Picoprep®

Uw arts heeft als darmvoorbereiding het middel Picoprep® en Bisacodyl voorgeschreven.

U heeft een recept gekregen, waarmee u dit middel kunt afhalen bij uw

apotheek. U dient de Picoprep® volgens onderstaand schema te gebruiken.

 

De dag voorafgaand aan het onderzoek: 

 • Ontbijt: u mag gewoon ontbijten.
 • Lunch: u mag een lichte maaltijd nemen, maar geen salade of volkorenproducten.
 • U mag na de lunch alleen nog maar heldere vloeistoffen drinken, bijvoorbeeld water (met of zonder smaak), sportdrank, heldere appelsap, heldere gezeefde bouillon, heldere kruiden- of vruchtenthee. Drink geen koffie, zwarte thee, rode vruchtensappen, troebele vruchtensappen en geen melkproducten.
 • Drink uit een glas, geen plastic beker. Gebruik eventueel een rietje.
 • Om 16.00 uur neemt u 2 tabletten Bisacodyl (laxeermiddel) in.
 • Om 18.00 uur opent u de verpakking van de Picoprep® (laxeermiddel) en haalt u er één sachet (zakje) uit. Doe de inhoud van het eerste sachet in een glas met 150 ml koud water. Roer 2 à 3 minuten, tot het bruisen stopt en er een heldere vloeistof ontstaat. Wanneer deze oplossing warm wordt, wacht u tot deze is afgekoeld en drink het dan op.
 • Tussen ongeveer 18.30-21.30 uur: drink minimaal 2 liter aan heldere vloeistoffen. Drink in ieder geval 1 glas heldere bouillon ( eventueel gemaakt van een bouillonblokje).
   

De dag van het onderzoek

 • Op de dag van het onderzoek mag u niets meer eten.
 • Om 5.00 uur maakt u (op dezelfde wijze als de vorige dag) het tweede glas Picoprep® klaar.

            Meteen daarna drinkt u, tot 6.30 uur, weer 2 liter heldere vloeistoffen.

 • Tot 2 uur vóór het onderzoek mag u nog heldere vloeistoffen drinken.

 

Het onderzoek

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op het scopie centrum op locatie Roosendaal. U wordt uit de wachtkamer opgehaald en naar de voorbereidingsruimte gebracht. Een medewerker van het scopie centrum bevestigt een sensor door middel van een riem om uw middel. Deze sensor zendt signalen van de capsule naar de datarecorder Ook krijgt u een schoudertas om. Hierin wordt de datarecorder gedragen. Vervolgens kunt u de capsule met een beetje water innemen. Als het innemen goed is verlopen, kunt u direct naar huis.

 • 2 uur na inname van de capsule mag u een kop water ot thee drinken.
 • 4 uur na inname mag u een lichte maaltijd nuttigen
 • 6 uur na inname mag u weer eten en drinken zoals gewend

 

De volgende ochtend meldt u zich om 8.00 uur weer bij het scopiecentrum in Roosendaal om de apparatuur in te leveren.

Leefregels voor thuis

U heeft een belangrijke rol in de passage, namelijk door zoveel mogelijk te lopen tijdens het onderzoek. Dit bevordert de darmpassage. De datarecorder werkt/neemt op als het lampje knippert. De recorder stopt ongeveer na 12 uur met opnemen. Dan knippert ook het lampje niet meer. U mag de recorder dan afdoen.

 

De videocapsule maakt opnames van het slijmvlies van het maagdarmkanaal. De opnames worden verzonden naar de datarecorder in de schoudertas. Deze mag niet in contact komen met water. Douchen is daardoor niet mogelijk. U mag gedurende de afgesproken tijd op geen enkel moment de apparatuur loskoppelen of de riem of schoudertas afdoen. Aangezien de datarecorder een kostbare computer is, dient u deze voorzichtig te behandelen en schokken en stoten te vermijden. Zolang de videocapsule zich in uw lichaam bevindt, mag u niet in de buurt komen van sterke elektromagnetische velden, zoals een MRI-apparaat. Ook mag u tijdens het onderzoek geen apparaten dragen op uw lichaam met een sterk elektromagnetisch veld . Bijvoorbeeld tablet , i-pad of mobiele telefoon. Tijdens het onderzoek is het niet toegestaan te roken. Roken versterkt namelijk de beweeglijkheid van de darm, waardoor onvoldoende beelden gemaakt kunnen worden. Vermijd bukken en vooroverbuigen.

Nazorg nadat u de apparatuur ingeleverd hebt

Uw medicijnen kunt u weer als gebruikelijk innemen.

Normaal gesproken komt de videocapsule langs de natuurlijke weg met de ontlasting mee naar buiten. Dit gebeurt meestal binnen een week. Het is belangrijk dat u zeker weet dat de capsule uit uw darmen is. Het ondergaan van een MRI scan (magneetscanonderzoek) terwijl de capsule zich in uw lichaam bevindt, kan leiden tot ernstige beschadiging van uw darmkanaal of buikholte. Controleer daarom steeds uw ontlasting. U gooit de capsule weg bij het chemische afval. Als u de videocapsule niet binnen 2 weken in de ontlasting terug heeft gevonden, neem dan contact op met uw behandelend arts. Eventueel worden dan röntgenfoto’s van uw buik gemaakt.

De uitslag

De uitslag krijgt u binnen enkele weken van uw behandelend arts.

Complicaties

Complicaties doen zich zelden voor. Krijgt u toch ernstige maagpijn of koorts?

Neem dan direct contact op met het scopiecentrum: 088-7068450    

       

Buiten de kantooruren kan u ons bereiken via telefoonnummer :

De Spoedeisende Hulp, locatie Roosendaal             088 – 70 68 889

De Spoedeisende Hulp locatie Bergen op Zoom      088 – 70 67 302

Overige belangrijke zaken

Taalbarrière:

Als er sprake is van een (te verwachten) taalbarrière, gaan wij ervan uit dat de patiënt zelf zorgt voor de oplossing hiervoor.

Vragen

Heeft u nog vragen over de endoscopie?

Stel ze gerust aan een medewerker van het scopiecentrum, bereikbaar tijdens kantooruren op tel. 088 -70 68 450.

Verhinderd?

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan het secretariaat van het scopiecentrum, tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 450.

Er kan dan iemand anders in uw plaats komen. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in eerste plaats met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige.

Lost dit gesprek uw probleem niet op dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 

9/23

  

 

 

 

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?