Voedingsproblemen bij kinderen

Deze folder geeft informatie over voedingsproblemen bij kinderen en de begeleiding hierbij door de logopedist van het Bravis ziekenhuis

Inleiding

De verzorging van pasgeboren kinderen is vooral gericht op het geven van voeding. Een kind dat honger heeft, voeding krijgt in een veilige en warme omgeving en daarna tevreden weer in slaap valt, krijgt veel positieve ervaringen. Heeft uw kind problemen met eten en drinken? Dan kan het zijn dat het kind onvoldoende voedingsstoffen en vocht binnen krijgt. Problemen die voorkomen zijn bijvoorbeeld te weinig eten, te weinig afwisseling in de voeding, een kieskeurige eter, of problemen met eten en drinken zoals verslikken of geen vaste voeding kunnen eten. 

Voedingsproblemen kunnen van invloed zijn op de groei, eetlust en de spijsvertering van uw kind. Er kunnen ook gedrags- en communicatieproblemen optreden. Bovendien roept het vaak vragen en zorgen op bij ouders. De logopedist helpt u om in een vroeg stadium problemen in de verdere ontwikkeling van uw kind te voorkomen.

Normale ontwikkeling

Een kind heeft na de geboorte al voedingsreflexen, bijvoorbeeld zuigen en slikken, en beschermingsreflexen zoals hoesten. Deze reflexen zijn nodig om goed en veilig te kunnen drinken uit de borst of uit een fles. De spieren van de tong, de lippen en de kaken moeten sterk genoeg zijn en soepel kunnen bewegen. Het kind moet prikkels in en om de mond goed kunnen verwerken. Een normale ontwikkeling van het kind voor het verwerken van voeding is ook afhankelijk van

  •      Gezondheid.
  •      Alertheid.
  •      Hongergevoel.
  •      Houding tijdens het voeden.

 

In de eerste twee levensjaren van het kind verandert er veel op voedingsgebied. Het kind stapt over van borst/flesvoeding naar voeding met een lepel. Het kind leert om verschillende soorten voedsel te eten en te kauwen en om uit een beker te drinken. Het kind is in staat zich aan te passen aan verschillende manieren van aanbieden en gaat wennen aan verschillende smaken en temperaturen. Daarnaast leert een kind in deze twee jaren om zelfstandig te eten.

Oorzaken van voedingsproblemen

Voedingsproblemen bij kinderen kunnen ontstaan door

  •      Ziekte of aandoeningen waardoor het kind niet kan en/of mag eten.
  •      Nare ervaringen waardoor het kind niet durft te eten.
  •      Gedragsproblemen waardoor het kind niet wil eten.

Begeleiding logopedist

De behandeling van voedingsproblemen bij kinderen noemen we ook wel preverbale logopedie. Vroege begeleiding van eet- en drinkproblemen kan veel moeilijkheden in de verdere ontwikkeling voorkomen. De logopedist houdt een uitgebreid vraaggesprek met u over de voorgeschiedenis van het voedingsprobleem en het verloop van de voeding op dit moment. Vervolgens onderzoekt de logopedist de mond van uw kind en kijkt hoe uw kind eet en drinkt. De logopedist kan zo bepalen hoe de gevoeligheid in en rond de mond is en of er problemen zijn met de bewegingen van de mond. De logopedist maakt een plan met u om de voeding beter te laten verlopen, zo nodig in (multidisciplinaire) samenwerking met andere disciplines zoals kinderarts of diëtist. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan de logopedist of neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met het Paramedische secretariaat via telefoonnummer 088 - 70 67 310

 

06/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?