Voedselprovocatietest; koemelkeiwit

Inleiding

Uw kind wordt binnenkort verwacht op de afdeling kinderdagbehandeling (G2) op locatie Bergen op Zoom voor een voedselprovocatietest op koemelkeiwit.

Wat is een voedselprovocatietest

Een voedselprovocatietest is een betrouwbare manier om vast te stellen of uw kind een voedselallergie heeft. Bij een voedselprovocatietest wordt een voedingsmiddel in opklimmende hoeveelheden toegediend aan uw kind. Als uw kind een allergie heeft voor dit voedingsmiddel, kan uw kind hierop een allergische reactie krijgen.

De test is dubbelblind, dit wil zeggen dat zowel de ouders als de verpleegkundigen niet weten wat voor voeding er wordt gegeven. Op deze manier kan worden beoordeeld of allergiesymptomen daadwerkelijk van de voeding afkomstig zijn.

Voorbereiding

De test wordt uitgevoerd op twee ochtenden met minimaal een week ertussen (1x voeding met koemelk en 1x voeding zonder koemelk; het verschil is niet te proeven of te ruiken).

Bureau Planning en Opname belt u over de twee data.

U wordt beide keren om 8.00 uur met uw kind verwacht op de kinderdagverpleging G2 op locatie Bergen op Zoom. Graag het eigen flesje van uw kind meenemen naar het ziekenhuis.

 

Uw kind komt bij voorkeur nuchter (zonder ontbijt) naar het ziekenhuis.

Is dat echter een probleem, dan mag uw kind een licht ontbijt of een halve fles van de voeding, die u thuis gewend bent om te geven (geen koemelkeiwit!), zodat uw kind niet te vol zit om de provocatievoeding te gebruiken. Dit zal, afhankelijk van de leeftijd, tussen de 180 en 300 ml zijn over de hele ochtend.

Tijdens de test liever geen andere voeding geven dan de provocatievoeding of anders in overleg met de verpleegkundige.

Het onderzoek

Uw kind krijgt acht oplopende hoeveelheden van de provocatievoeding met een interval van 20 - 30 minuten, te beginnen met 0,1 ml. De eerste voedingen zullen met een spuitje gegeven worden. Daarna krijgt uw kind de voeding uit een flesje. Graag uw eigen flesje van thuis meenemen.

Samen observeren we uw kind op eventuele reacties. Bij heftige reacties zal de provocatietest gestaakt worden.

 

Na de laatste dosis blijven u en uw kind nog 1 - 1½ uur ter observatie. Wanneer er in de tussenliggende week na de eerste testdag nog een reactie optreedt, dient u deze zelf te observeren en te noteren. Bij het eerstvolgende bezoek in het ziekenhuis kunt u dit dan doorgeven, zodat het genoteerd wordt.

De uitslag

Na beide testdagen komt u terug bij de kinderarts op de polikliniek of volgt er een telefonisch consult met de kinderarts. U hoort dan op welke dag, welke voeding is gegeven. Aan de hand van eventuele reacties zal hiermee de uitslag van de test bepaald worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen.

  • Afdeling kinderdagbehandeling: 088 - 70 67 565

  • Polikliniek kindergeneeskunde: 088 - 70 67 297

  • Of maak voor niet spoedeisende vragen gebruik van Beter Dichtbij app.

 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?