Zelf meten van uw INR

Bij de trombosedienst van het Bravis ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om zelf uw INR te meten. Dit betekent dat u zelf de INR waarde meet door middel van een vingerprik. Het voordeel van zelf meten is dat u de trombosedienst slechts een paar maal per jaar hoeft te bezoeken, en niet meer naar de prikpost hoeft te gaan. De trombosedienst verzorgt een training voor het zelf meten van uw INR. In deze folder vindt u meer informatie over de zelfmeting, de training en wie er voor het zelf meten in aanmerking komen.

Inleiding

Bij de trombosedienst Bravis ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om zelf uw INR te meten.

Dit betekent dat u zelf de INR waarde meet door middel van een vingerprik. Het voordeel van zelf meten is dat u de trombosedienst slechts een paar maal per jaar hoeft te bezoeken, en niet meer naar de prikpost hoeft te gaan.

 

U komt in aanmerking voor het zelf meten als:

  • Er sprake is van een langdurige antistolling behandeling.
  • U een computer met internetverbinding heeft en hiermee goed om kunt gaan.
  • De arts trombosedienst akkoord gaat.

Training

De trombosedienst verzorgt een training voor het zelf meten van uw INR. Om zelf uw INR te kunnen gaan meten is het verplicht deze training te volgen en met goed resultaat af te sluiten. U ontvangt hiervoor een certificaat. Om aan deze training en aan het zelf meet programma deel te kunnen nemen, heeft u een computer nodig waar u goed mee om kunt gaan. U krijgt tijdens de training begeleiding van een doseeradviseur van het zelf meet team van de trombosedienst.

  • Tijdens de eerste training krijgt u uitleg over de meetapparatuur en oefent u met het zelf meten van uw INR. U krijgt ook uitleg over het beveiligde webportal Tropaz. U krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in Tropaz.
  • Daarna bent u drie maanden in training. Gedurende de trainingsperiode wordt u geacht de eerste week, ter oefening, dagelijks de INR te bepalen (en enkel over afwijkende uitslagen contact met de trombosedienst op te nemen) en daarna 1 tot 3-wekelijks (wordt bepaald door de doseerarts). De INR uitslagen geeft u digitaal door via Tropaz. De trombosedienst past zo nodig de dosering aan. De dosering van uw antistolling medicijnen kunt u digitaal inzien via Tropaz.
  • Na drie maanden krijgt u een afspraak bij de trombosedienst voor een evaluatie.
  • Heeft u de training met goed resultaat afgerond? Dan mag u voortaan zelf uw INR meten. U komt dan elk half jaar naar de trombosedienst voor controle van het meetapparaat en uitlevering van de bijbehorende controlestrips en –lancetten.
  • Uw INR waarde en eventuele bijzonderheden dient u steeds in te voeren via het beveiligde webportal Tropaz, waarvoor u een persoonlijke inlogcode ontvangt.
  • U volgt de dosering die de trombosedienst in Tropaz voorschrijft.
  • Het meetapparaat is eigendom van de trombosedienst, u ontvangt hiervoor een bruikleenovereenkomst. Het apparaat wordt onderhouden door de trombosedienst. Mocht er een probleem of disfunctionaliteit van het apparaat optreden, dan wordt dit door de trombosedienst opgelost (en indien nodig, een nieuw apparaat verstrekt).

Kosten

De kosten voor de training zijn hoger dan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. De jaarlijkse kosten van het zelf meet programma zijn hoger dan de reguliere manier van prikken en doseren. Houd er daarom rekening mee dat mogelijk (een deel van) de kosten ten laste komt van uw eigen risico.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van de doseeradviseurs van het zelf meet team. Dagelijks tussen 10.00 uur en 11.30 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 - 70 68 380.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de training “zelf meten”?

 

Voor meer informatie en/of digitaal aanmelden zie https://www.bravisziekenhuis.nl/zelf-meten

of neem contact op met de trombosedienst:

 

Trombosedienst Bravis ziekenhuis

Postbus 999

4700 AZ Roosendaal

Tel. 088-70 68 380

Fax 088-70 68 424

E-mail: trombosedienst@bravis.nl

 

01/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?