Zitpoli

Als u of uw kind niet goed zit in de rolstoel kan dit leiden tot allerlei dagelijkse problemen. Op de zitpoli van het Bravis ziekenhuis wordt uw hulpvraag rondom het zitten in een rolstoel in kaart gebracht.

Inleiding

De zitpoli is bedoeld voor kinderen, jongeren en volwassenen met een hulpvraag rondom het zitten in een (rol)stoel en/of het liggen.

Problemen of klachten bij het zitten en/of liggen kunnen lastig zijn bij de dagelijkse activiteiten en belangrijke handelingen.

Bij een zit- en of ligprobleem kan de revalidatiearts u of uw kind doorverwijzen naar de zitpoli. Bij de zitpoli kijken een fysiotherapeut en ergotherapeut naar de problematiek rondom het zitten en/of liggen (bv in een (rol)stoel, buggy of bed).

Doel   

Een uitgebreid zitonderzoek verrichten. En advies geven aan de behandelend therapeut en/of arts, voordat een zitvoorziening wordt aangepast of vervangen.

In het zitonderzoek wordt als dit nodig is, het liggen, de lighouding en de ligvoorzieningen meegenomen.

Wanneer kunt u zich aanmelden bij de zitpoli?

  • U of uw kind ervaart problemen (bijvoorbeeld pijn, decubitus, vergroeiingen, verkortingen, scoliose, contracturen) met het zitten in de zitvoorziening of het liggen in de ligvoorziening.
  • Het zit- en/of ligprobleem kan niet worden opgelost tijdens de individuele therapie door de behandelend ergotherapeut of fysiotherapeut.

Werkwijze aanvragen zitpoli

Uw medisch specialist verwijst u naar een revalidatiearts voor de zitpoli. Bent u al bij een revalidatiearts onder controle, dan kan deze zorgen voor de verwijzing naar de zitpoli.

De revalidatiearts meldt u of uw kind aan bij de zitpoli als dit nodig is. Bij aanmelding ontvangt u een vragenlijst die vooraf ingevuld moet worden. Daaropvolgend kan de afspraak ingepland worden.

 

De afspraak bij de zitpoli duurt ongeveer twee uur, waarbij uw zit- en/of lighouding wordt bekeken.

 

Het onderzoek bestaat uit:

  • Doornemen van de door u ingevulde vragenlijst.
  • Beoordeling van uw huidige zithouding in de (rol)stoel en indien nodig ook uw lighouding.
  • Een drukmatmeting om de drukverdeling in zittende of liggende positie te beoordelen.
  • Een lichamelijk onderzoek dat zich richt op de beweeglijkheid van de wervelkolom, de zitbalans, mobiliteit van gewrichten, huidproblemen en eventuele voorkeurshoudingen of spierspasmen.

Afronding / terugkoppeling

  • Aan het eind van het onderzoek zullen we de bevindingen kort met u bespreken.
  • Vervolgens worden alle gegevens van de zitpoli bekeken en teruggekoppeld aan de revalidatiearts.
  • In overleg met u nemen we altijd nog contact op met uw behandelend therapeut. Heeft u geen therapeut? Dan kan de revalidatiearts u hiernaar verwijzen.
  • De therapeut  zal samen met u het advies oppakken.

Locatie

Het zitonderzoek vindt plaats op de Mythylschool.

Gezellelaan 13

4707 CC Roosendaal.

Dit is onderdeel van de revalidatieafdeling van het Bravis ziekenhuis.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de planning Zorgeenheid Revalidatie, T: 088 70 68 225.

 

12/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?