Zorgpad coloncare

U bent bij het Bravis ziekenhuis onder behandeling omdat er bij u een afwijking in de dikke darm is geconstateerd met mogelijke verdenking op darmkanker. Om u zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over de diagnose, neemt u deel aan het zorgpad coloncare. Het zorgpad is erop gericht om de diagnose, behandeling en de nazorg zó op elkaar af te stemmen dat u het zorgtraject zo snel, veiling en comfortabel mogelijk doorloopt. In het gesprek met de arts heeft u al informatie ontvangen over het zorgpad coloncare. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen.

Inleiding

U heeft een kijkonderzoek van de dikke darm gehad (coloscopie). Tijdens het onderzoek is er een afwijking in de dikke darm gezien met een mogelijke verdenking op darmkanker. Om u zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over de diagnose, neemt u deel aan het zorgpad coloncare.

Zorgpad

Het Bravis ziekenhuis heeft het traject dat u doorloopt vormgegeven in een zorgpad. Een zorgpad is erop gericht om de diagnose, behandeling en de nazorg zó op elkaar af te stemmen dat u het zorgtraject zo snel, veilig en comfortabel mogelijk doorloopt.

Behandelteam

Voor het zorgpad coloncare werken zorgverleners samen die zich hebben gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met darmkanker:

  • maag-darm-leverarts (MDL-arts);
  • internist-oncoloog;
  • chirurg;    
  • radioloog;
  • patholoog;
  • gespecialiseerd verpleegkundige.

Door de nauwe samenwerking is het mogelijk u op korte termijn de uitslag van alle onderzoeken te geven en de eventuele behandeling te bespreken. De stoma-coloncareverpleegkundige belt 1 à 2 dagen na de scopie op om de afspraken met u door te spreken.

Onderzoeken

Tijdens het kijkonderzoek van de dikke darm (coloscopie) zijn stukjes weefsel weggenomen (biopten). De patholoog onderzoekt het weefsel in het laboratorium.  Uw deelname aan het zorgpad coloncare houdt ook in dat u een aantal aanvullende onderzoeken krijgt. De uitslagen van deze onderzoeken geven meer informatie over uw ziekte en de behandeling. U krijgt de uitslag van uw behandelend specialist. Dit kan de MDL-arts, chirurg of internist-oncoloog zijn.

 

Om na te gaan in welk stadium de ziekte zich bevindt kan uw behandelend specialist afhankelijk van uw situatie de volgende onderzoeken aanvragen:

  • bloedonderzoek;
  • CT-scan van de longen en buik;
  • MRI-scan van de onderbuik.

 

Voor de scans krijgt u belangrijke schriftelijke informatie mee over de voorbereiding. Het streven is om alle onderzoeken zoveel mogelijk te combineren op dezelfde dag.

Vervolgafspraak

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, komt het behandelteam de eerstvolgende donderdagavond samen. Het behandelteam bespreekt dan de uitslagen en stelt een behandelplan op. De eerste werkdag daarna belt de secretaresse u om de vervolgafspraak in te plannen (Deze ontvangt u ook nog per mail/post). In de vervolgafspraak bespreekt uw behandeld arts de uitslagen en informatie over uw aandoening en het voorgestelde behandelplan met u.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de stoma-coloncareverpleegkundigen. Zij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.00 uur op telefoonnummer 088 70 68 113.  Wordt er niet opgenomen? Spreek dan uw naam, geboortedatum en telefoonnummer in, zodat zij u terug kunnen bellen.

U kunt tijdens kantooruren ook bellen naar het oncologie centrum op 088 70 66 820.

Meer informatie

Meer informatie over darmkanker kunt u vinden op de volgende websites:

https://www.mlds.nl/kanker/darmkanker/ 

www.kwfkankerbestrijding.nl

Of download de darmkanker app (gratis beschikbaar in de app of playstore)

 

Afspraken

 

Arts die de coloscopie heeft uitgevoerd:____________________________________

 

De volgende afspraken zijn voor u gemaakt:

 

   Datum  Tijd  Specialist  Route

  Afspraak

  CT-scan

 

     Route 70

  Afspraak

  MRI-scan

  (indien nodig)   

     Route 70

  Uitslag

  onderzoeken

 

     Route 47

­

 

06/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?