Pro-actief zorgplan gesprek

-

Een pro-actief zorgplan gesprek

Inleiding

Uw arts heeft met u gesproken over een pro-actief zorgplan gesprek. In deze folder leest u wat er met een

pro-actief zorgplan gesprek wordt bedoeld en waarom dit gesprek plaats vindt.

Wat is pro-actieve zorgplanning?

Het vastleggen van uw wensen ten aanzien van uw ziekte en behandeling, zodat de zorg die u nodig heeft hierdoor nog beter aangepast kan worden.

Wat is een pro-actief zorgplan gesprek?

Dit gesprek vindt plaats met de (gespecialiseerd) verpleegkundige die u begeleidt en zal maximaal 1 uur duren.

Doel van het gesprek is om samen met u te kijken wat uw wensen en behoeften zijn voor de toekomstige zorg.

Waarom dit gesprek?

Als behandelaars vinden wij het erg fijn om meer over u te weten dan alleen uw medische situatie. Wij willen ook graag weten wie u bent als persoon en wat belangrijk voor u is in het dagelijks leven.

We bespreken uw persoonlijke wensen en voorkeuren en kunnen zo de zorg en ondersteuning hierop beter inrichten/afstemmen.

We vinden het belangrijk om er voor u te zijn, ook als het minder goed gaat.

Waarom nu dit gesprek?

Door op tijd in gesprek te gaan, is er genoeg tijd, rust en energie om na te denken over wat komen gaat. Zo voorkomt u dat er later te snel beslissingen moeten worden genomen ten aanzien van uw wensen. Dit vermindert vaak ook eventuele angst en onzekerheid.

Wat we bespreken wordt met uw toestemming genoteerd in uw persoonlijk medisch dossier. Zo kunnen ook andere betrokken professionals lezen wat u belangrijk vindt en welke afspraken er zijn gemaakt.

Mogelijke gespreksonderwerpen

Een gesprek over uw wensen en behoeften is heel breed. Daarom hebben we een aantal gespreksonderwerpen op een rij gezet.

 

U en uw naasten

Wat doet u graag? Waar krijgt u energie van? Wat heeft u daarvoor nodig?

Wie of wat is voor u belangrijk? (denk aan gezin, vrienden, werk, hobby’s)

Hoe gaat het thuis?

Heeft u genoeg ondersteuning in de thuissituatie?

 

Klachten en invloed op dagelijks leven

Heeft u klachten? Welke invloed hebben deze op uw dagelijks leven?

Waar bent u bang voor of waar maakt u zich zorgen over?

Hoe ziet u de toekomst?

Wat geeft u kracht om met uw gezondheid om te gaan?

 

Behandelkeuzen  en behandelgrenzen

Als u zieker wordt, wat vindt u dan belangrijk dat wij met u moeten bespreken?

Welke behandelingen wilt u beslist niet ondergaan?

Hoe kijkt u aan tegen sterven?

 

Organisatie van zorg

Als het minder goed gaat, van wie en waar wilt u dan zorg ontvangen?

Welke verwachtingen heeft u van de behandelend arts en het ondersteunend team?

 

Eigen onderwerpen

Schrijf vragen of onderwerpen die u zelf tijdens het gesprek wilt bespreken op. Hierbij kunt u eventueel gebruik maken van het notitie boekje “Wat ik wil zeggen ….”

 

4/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?