Eierstokkanker

In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 1.400 vrouwen eierstokkanker (ovariumcarcinoom) vastgesteld. Eierstokkanker ontstaat meestal bij vrouwen boven de 50 jaar, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Van alle vormen van eierstokkanker is 10% erfelijk bepaald. Vrouwen met de erfelijke vorm van eierstokkanker hebben ook een verhoogd risico op borstkanker. 

Eierstokkanker

Groeiwijze en uitzaaiingen

In een vroeg stadium beperkt eierstokkanker zich tot een of beide eierstokken. Zodra de tumor zich buiten de eierstokken gaat uitbreiden, gebeurt dit vooral in de buikholte. De buikholte en buikorganen zijn bekleed door een buikvlies, waarop uitzaaiingen kunnen ontstaan. Ook via het lymfestelsel kunnen uitzaaiingen in de lymfeklieren in het bekken en de buikholte ontstaan. Van daaruit kan de tumor uitzaaien naar de longen en naar andere organen. Uitzaaiingen via het bloed komen, in tegenstelling tot andere soorten kanker, bij eierstokkanker zelden voor. 

Behandeling eierstokkanker

Er zijn verschillende methoden om eierstokkanker te behandelen. Dat is ook afhankelijk van het stadium waarin de kanker wordt ontdekt. De meest toegepaste behandeling is een operatie, zo nodig gevolgd door chemotherapie. Vaak is een combinatie van behandelingen nodig.

Ziekteverloop

De 5-jaarsoverlevingcijfers voor vrouwen met eierstokkanker lopen sterk uiteen en zijn onder meer afhankelijk van het stadium waarin de ziekte is ontdekt en de mate van kwaadaardigheid. Van alle vrouwen met eierstokkanker is de 5-jaarsoverleving circa 30%. Wanneer de ziekte in een heel vroeg stadium is ontdekt, is dat percentage hoger. 

Meer informatie