Infecties tijdens de zwangerschap

Infecties worden veroorzaakt door bacteriën, virussen, parasieten of schimmels. Deze worden overgedragen via bijvoorbeeld handcontact, hoesten, voedsel, seks of dieren. Niet alle infecties zijn te voorkomen en niet alle infecties zijn gevaarlijk. Een verkoudheid kan bijvoorbeeld geen kwaad. Maar sommige infecties kunnen wel ernstige gevolgen hebben tijdens de zwangerschap. 

Infecties tijdens de zwangerschap

Kinderziektes

Een aantal kinderziektes zijn gevaarlijk voor het ongeboren kind, waaronder: 

  • rode hond
  • mazelen
  • waterpokken
  • de vijfde ziekte

Het is verstandig om te controleren of u tegen deze ziekten gevaccineerd bent of dat u de ziekte al heeft doorgemaakt. In die gevallen bent u beschermd. Komt u als zwangere vrouw veel in contact met kinderen tijdens de zwangerschap (bijvoorbeeld vanwege het werk)? Dan kunt u laten testen of u de kinderziektes al heeft doorgemaakt en of u beschermd bent. 

Is er geen sprake van bescherming? Dan kunt u zich in sommige gevallen voorafgaand aan de zwangerschap laten vaccineren tegen deze ziektes. De huisarts of bedrijfsarts kan u hierover adviseren.

Andere infectieziekten

Naast kinderziekten kunnen verschillende andere infecties gevaarlijk zijn voor moeder of kind, bijvoorbeeld:

Zikavirus

Sinds mei 2015 is er een uitbraak van het zikavirus in de tropen. Het zikavirus wordt overgedragen door muggen, maar in sommige gevallen is er ook sprake van seksuele overdracht. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind.

Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden en bent u of uw partner deze zwangerschap in de (sub)tropen geweest? Meld een bezoek aan een land waar het zikavirus heerst tijdens de reguliere controles bij uw verloskundige of arts. Zeker als binnen twee weken na terugkeer klachten optreden die passen bij een infectie met het zikavirus. 


Mensen die besmet raken met het zikavirus krijgen niet altijd de ziekteverschijnselen. We adviseren vrouwen die zwanger willen worden te wachten tot minstens een maand na thuiskomst uit een land waar het zikavirus heerst.

Meer informatie over het zikavirus

Symptomen

Krijgt u tijdens de zwangerschap koorts boven de 38,5 graden, uitslag of vlekjes? Of denkt u dat u een infectie heeft opgelopen? Neem dan contact op met uw behandelend gynaecoloog, verloskundige of met uw huisarts.