Zwangerschap bij overgewicht

Wereldwijd hebben steeds meer vrouwen last van overgewicht. In Nederland zijn drie op de tien vrouwen te zwaar. Overgewicht geeft risico’s voor de gezondheid. U heeft bijvoorbeeld een grotere kans op suikerziekte, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. 

Zwangerschap bij overgewicht

Risico’s tijdens de zwangerschap

Wanneer u zwanger wordt, is het belangrijk om rekening te blijven houden met uw gewicht. Vrouwen die aan het begin van de zwangerschap een BMI boven de 30 hebben of tijdens de zwangerschap te veel in gewicht aankomen, lopen hogere risico’s in de zwangerschap. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een verhoogde kans op zwangerschapssuikerziekte;
  • een verhoogde kans op hoge bloeddruk;
  • een verhoogde kans op zwangerschapsvergiftiging;
  • een verhoogde kans op trombose;
  • uw kind heeft meer kans op aangeboren afwijkingen;
  • uw kind heeft meer kans op hoog geboortegewicht;
  • echografisch onderzoek is lastiger uit te voeren;
  • meer complicaties rondom de bevalling.

Als uw BMI hoger dan 40 is bij het begin van de zwangerschap, neemt de gynaecoloog de zwangerschapscontroles over. Heeft u korter dan anderhalf jaar geleden een maagverkleiningsoperatie of soortgelijke ingreep ondergaan? Ook dan krijgt u een indicatie voor zwangerschapscontroles bij de gynaecoloog.

BMI-bepaling

Er is een aantal methoden om te meten of u overgewicht heeft. Een van de eenvoudigste is de BMI (Body Mass Index). Deze berekenen we door uw gewicht (in kilo’s) te delen door het kwadraat van uw lengte (in meters). Is uw BMI hoger dan 25? Dan is er sprake van overgewicht. Bereken hier uw BMI.