Zwangerschap en suikerziekte

Bij diabetes (suikerziekte) zit er te veel suiker in uw bloed. Diabetes type 1 of 2 kan al bestaan voordat u zwanger bent. Krijgt u tijdens uw zwangerschap diabetes? Dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Diabetes kan gevolgen hebben voor de zwangerschap of de bevalling, voor uzelf of voor uw baby. Het is belangrijk dat de bloedsuikerspiegel onder controle wordt gehouden en dat de gynaecoloog, de internist, de diabetesverpleegkundige en eventueel de diëtiste u begeleiden. 

Zwangerschap en suikerziekte

Diabetes ontstaan tijdens de zwangerschap

Ontstaat tijdens de zwangerschap diabetes bij u? Dan gaat het meestal om zwangerschapsdiabetes. Vaak heeft u hierbij geen klachten, maar het is wel belangrijk de bloedsuikerspiegels zo normaal mogelijk te houden. U hebt een grotere kans op zwangerschapsdiabetes:

  • als er in uw familie (ouderdoms)diabetes voorkomt;
  • als uw eerdere kinderen een hoog geboortegewicht hadden;
  • wanneer u bij een vorige zwangerschap zwangerschapsdiabetes had;
  • wanneer een van uw kinderen al voor de geboorte is overleden;
  • als u overgewicht heeft.

Onderzoek en behandeling

Om te bepalen of u (aanleg voor) diabetes heeft, zijn er verschillende laboratoriumtesten. In het Bravis ziekenhuis gebruiken we de orale glucosetolerantietest (OGTT). Heeft u een hogere kans op zwangerschapsdiabetes? Dan vindt de OGTT routinematig plaats tijdens de zwangerschap.

De behandeling passen we aan de waarden aan die bij het onderzoek zijn gevonden. Vaak bestaat een behandeling uit een dieet of insuline. Tijdens deze behandeling controleren we de bloedsuiker met behulp van een vingerprik.

Zwangerschap en bevalling bij diabetes

Wanneer we tijdens de zwangerschap diabetes vaststellen, verwijst de verloskundige u door naar de gynaecoloog. Vindt de behandeling plaats met insuline? Dan zal de bevalling ook in het ziekenhuis bij de gynaecoloog plaatsvinden. Vaak wordt er in dit geval gekozen voor een inleiding van de bevalling rond 38-39 weken.

Meer informatie