Hygiene en infectiepreventie

Een schoon ziekenhuis: daar streeft Bravis naar. De afdeling Hygiëne en Infectiepreventie houdt zich bezig met het voorkomen van ziekenhuisinfecties. Dat doen wij onder andere met een infectiepreventiebeleid. Dit stemmen we af op landelijke eisen en normen, wetgeving en richtlijnen van onder andere de Werkgroep Infectie Preventie.

Hygiene en infectiepreventie

De werkzaamheden van de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie bestaan uit:

  • Het signaleren van situaties waarbij infecties een rol spelen. En zorgen voor maatregelen hierbij. 
  • Het opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties.
  • Het opstellen en invoeren van beleidsadviezen en protocollen.
  • Het controleren of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of ze het gewenste effect hebben.
  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies.
  • Het geven van instructies, voorlichting en scholing op gebied van hygiëne en infectiepreventie.
  • Het bestrijden en voorkomen van verspreiding van bacteriën (bijvoorbeeld MRSA).
  • Het uitvoeren van controles op bacteriën.

De deskundige infectiepreventie werkt nauw samen met de medische microbiologie.