Diagnostiek

Als de kinder- en jeugdpsycholoog denkt dat verder psychologisch onderzoek nodig is, kan dit vaak bij Medische Psychologie worden gedaan.

Diagnostiek

Tijdens het psychologisch onderzoek gebruiken we testen en vragenlijsten. Wat we precies testen, hangt af van de leeftijd van uw kind en waarom u hulp zoekt. Meestal voert een psychodiagnostisch medewerker de testen uit.

Bij jonge kinderen van 0 tot 6 jaar gaat het vaak om ontwikkelingsonderzoek. Dit doen we met verschillende activiteiten zoals puzzels, tekenen en taalspelletjes. De test laat zien hoe uw kind zich in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd ontwikkelt.

Voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar kunnen de tests gericht zijn op dingen zoals intelligentie, leren, geheugen, aandacht, snelheid en sociale en emotionele ontwikkeling. Soms maakt ook spelobservatie deel uit van het onderzoek. Dit betekent dat uw kind wordt geobserveerd terwijl het speelt en er passende gesprekken mee worden gevoerd om een beter begrip te krijgen van zijn beleving en functioneren.

Nadat het onderzoek is afgerond, bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog de resultaten met u. Hij of zij zal ook de vervolgstappen in een adviesgesprek delen.