Kinderrevalidatie

De afdeling Medische Psychologie is een zelfstandige afdeling. Wel werken de artsen hier veel samen met het kinderrevalidatieteam. Wanneer uw kind door de kinderrevalidatiearts wordt verwezen naar de kinder- en jeugdpsycholoog, maakt de kinder- en jeugdpsycholoog vanaf dat moment onderdeel uit van het kinderrevalidatieteam.

De kinder- en jeugdpsycholoog heeft in de tussentijd regelmatig overleg met de verschillende therapeuten.

Kinderrevalidatie