Oncologie

De diagnose kanker zet iemands wereld op zijn kop. Het ervaren van heftige emoties, zoals angst, paniek, verbijstering, verdriet, woede en onmacht, kan door de ziekte heel heftig zijn. Het is niet eenvoudig om met dit soort emoties om te gaan. Mensen kunnen er onzeker van worden, weten soms niet goed hoe ze er uiting aan kunnen geven en willen vaak hun naasten er niet mee belasten. Dit geldt niet alleen voor degene die kanker heeft. Kanker raakt ook partners, kinderen, ouders en andere naasten.

Oncologie

Het moeten leven met kanker of met de gevolgen van de behandeling tegen kanker brengt vaak vele veranderingen met zich mee. Sommige zekerheden vallen weg, u kijkt anders naar de toekomst en denkt vaak anders na over uw werk of  contacten met familie en bekenden. Uw dagelijkse routines komen onder druk te staan, u moet anders met uw energie omgaan en uw lijf verandert. Hoe het uw leven raakt, verschilt per persoon.

De psychologen van de afdeling Medische Psychologie helpen u graag bij de zorgen en mentale klachten die u heeft. Ze luisteren goed naar uw verhaal en wat de ziekte met u en uw naasten doet. Ze beseffen dat ieder mens uniek is en sluiten zo goed mogelijk aan bij uw situatie en persoonlijke behoefte. Ze zijn erop gericht samen met u uw (veer)kracht terug te krijgen.

Angela vertelt in een Bravis-podcast openhartig over de impact van kanker