Slaapproblemen

Op de afdeling Medische Psychologie helpen we je in korte tijd bij aanhoudende slaapproblemen. We gebruiken daarvoor een speciale therapie: CGT-i. 

Slaapproblemen

CGT-i staat voor Cognitief GedragsTherapeutische behandeling voor Insomnie (slaapproblemen) en is een effectieve behandeling voor slaapproblemen die:

 • langer dan 3 maanden duren, en
 • aanleiding zijn voor klachten overdag, en
 • waarvoor in het Slaapcentrum geen verdere behandeling kan worden geboden.

Klachten waar u overdag last van kunt hebben:

 • vermoeidheid
 • concentratieproblemen
 • moeilijkheden om sociaal en/of in werk te functioneren
 • somberheid
 • slaperigheid

Uit onderzoek blijkt dat deze speciale behandeling (CGT-i) positieve effecten heeft op:

 • het verkorten van de inslaaptijd
 • slaapkwaliteit
 • het aantal malen en de duur dat men in de nacht wakker is.

Bij ons is de behandeling groepsgewijs. Samen met lotgenoten wordt geleerd wat u beter kan doen of laten om de vicieuze cirkel van slaapproblemen te doorbreken.
CGT-i (cognitief gedragstherapeutische behandeling voor insomnie)  is een behandeling die actieve inzet vraagt. Het is een zeer effectieve behandeling mits aan deze voorwaarde wordt voldaan.