Afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Al uw medische gegevens worden opgeslagen in uw medisch dossier.

Afschrift, correctie en vernietiging van uw medisch dossier

Uw rechten

Als patiënt heeft u op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) recht op:

  • Inzage; u wilt uw dossier inzien. 
  • Afschrift; u wilt een kopie van (gedeelten van) uw dossier.
  • Verklaring toevoegen; u bent het niet eens met een diagnose en wilt uw (afwijkende) visie op de diagnose aan uw dossier toevoegen.
  • Correctie; u wilt feitelijke onjuistheden (adresgegevens) aanpassen.
  • Vernietiging; u wilt medische gegevens uit uw dossier weghalen.

Vertegenwoordiging

Bij een wilsonbekwame patiënt komen de rechten toe aan de wettelijk vertegenwoordiger.

Werkwijze

  • Inzage in het dossier: maak een afspraak met uw arts of kijk in MijnBravis
  • Afschrift van het dossier: gebruik het formulier (opvragen) medische gegevens hieronder.
  • Toevoegen verklaring: gebruik het formulier (opvragen) medische gegevens hieronder.
  • Correctie of vernietiging: gebruik het formulier correctie en vernietiging hieronder.

De formulieren kunt u downloaden of ophalen bij het Patiënten Service Bureau in Roosendaal of Bergen op Zoom. 

Als u een verzoek tot inzage, afschrift, toevoegen verklaring, correctie of vernietiging indient, bent u verplicht zich te legitimeren. Dit kan door middel van een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, een identiteitskaart of rijbewijs).

Meer informatie rechten en plichten

Voor meer informatie over de rechten van uw kind (jonger dan 16 jaar), raadpleeg de folder Kinderen en patiëntenrechten. In de folder Uw rechten en plichten als patiënt kunt u meer lezen over uw eigen rechten.