Automatisering

De afdeling Automatisering bestaat uit 3 disciplines te weten Systeembeheer, Netwerkbeheer en Technisch applicatiebeheer. Tezamen zijn zij verantwoordelijk voor alle centrale hardware componenten in het Bravis netwerk die er voor zorgen dat iedereen kan inloggen en kan werken met de informatie/data waarvoor hij/zij bevoegd is. Iedere discipline is verantwoordelijk voor zijn stukje techniek van de centrale infrastructuur van het Bravis netwerk.

Systeembeheer

Systeembeheer is verantwoordelijk voor alle servers en hun besturingssystemen. Zij zorgen voor de maandelijkse updates van de besturingssystemen en monitoren constant de werking van deze systemen.

Netwerkbeheer 

Netwerkbeheer is verantwoordelijk voor alle switchen, routers, firewalls en externe verbindingen waaruit het Bravis netwerk is opgebouwd.

Technisch applicatiebeheer 

Technisch applicatiebeheer is verantwoordelijk voor de installatie en distributie van alle applicaties, de daarbij behorende applicatieservers en database servers. Verder verzorgt Technisch applicatiebeheer middels communicatieservers de communicatie met het daarbij behorende berichtenverkeer tussen de verschillende systemen.