Bravis Beter Thuis

Voor specialistische zorg hoeft u niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms juist beter zijn om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarvoor is Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor het in de gaten houden van uw gezondheid en nacontroles hoeft u niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of in een Bravispunt gebeuren. Zo houd u zelf de regie over uw gezondheid en bent u toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.

Bravis Beter Thuis

Symposium voor zorgverleners en (zorg)partners

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Naar huis zonder zorg

Naar huis zonder zorg

Steeds meer patiënten gaan naar huis zonder zorg. Dat gebeurt al met stomazorg, katheterzorg en de afstemming rondom knie- en heupoperaties. Daarnaast worden nierpatiënten getraind om zoveel mogelijk zelfstandig te dialyseren. 

Zorg thuis

Zorg thuis

Het Bravis ziekenhuis doet er alles aan om patiënten waar mogelijk zorg thuis te bieden. Voor patiënten is het prettig om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Bovendien ontlast de zorg thuis de zorg in het ziekenhuis.

Zorg dichtbij huis

Zorg dichtbij huis

Het Bravis ziekenhuis probeert zoveel mogelijk zorg thuis te bieden. Is dat niet mogelijk, dan is zorg dichtbij huis mogelijk een oplossing. Deze zorg kan plaatsvinden in een van de vijf Bravispunten in ons werkgebied of bij een organisatie waarmee wij samenwerken. Zo maken we samen de zorg beter. 

Podcast

Podcast

In een podcastserie staan we uitgebreid stil bij de verschillende onderdelen van Bravis Beter Thuis. De podcastserie is te beluisteren via onderstaande link of op uw favoriete podcastkanaal.