BravisRadar

Het Bravis ziekenhuis hoort graag van u hoe u uw zorg en behandeling in het ziekenhuis ervaart. Daarom ontwikkelden we de BravisRadar. Daarmee kunt u als patiënt aan de hand van online vragenlijsten uw ervaringen delen. Verschillende poliklinieken en (verpleeg)afdelingen in het Bravis ziekenhuis werken met de BravisRadar.

BravisRadar

De resultaten van deze online vragenlijsten zijn meteen zichtbaar voor de medewerkers van de betreffende polikliniek of afdeling. Het doel is om de patiëntgerichte zorg en behandelingen te blijven verbeteren. Een groot voordeel van deze methode is dat zorgverleners meteen zien wat er leeft onder de patiënten en hierdoor sneller verbeteringen kunnen doorvoeren.

Maatwerk

De vragen in BravisRadar zijn speciaal op maat gemaakt voor patiënten die een bezoek brachten aan een van de poliklinieken of afdelingen of voor patiënten die opgenomen zijn geweest. De vragen gaan bijvoorbeeld over wachttijden bij de polikliniek en de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het team, maar ook over gastvrijheid, telefonische bereikbaarheid en de schoonmaak van de afdeling. Daardoor krijgen wij op verschillende onderdelen een goed beeld van de ervaringen en verwachtingen van de patiënt.

Complimenten over Bravis

De feedback bevat niet alleen tips en verbeterpunten. U kunt ook complimenten uitdelen in BravisRadar. Ervaringen laten zien dat dit voor de zorgmedewerkers erg motiverend werkt. Een team is zelf betrokken bij het opstellen van de vragen en kan daardoor zelf meteen aan de slag met de verbeterpunten. 

Deelname BravisRadar

U ontvangt bij uw bezoek aan de polikliniek of afdeling een kaartje met informatie over BravisRadar en krijgt kort daarna een e-mail met het verzoek de online vragenlijst in te vullen. U bent niet tot deelname verplicht. De antwoorden die u deelt blijven altijd anoniem. Het invullen kost ongeveer tien minuten. De antwoorden komen niet in uw elektronisch patiëntendossier.

Toelichten

Soms vinden patiënten het prettig om hun antwoorden toe te lichten. Wanneer u openstaat voor verder contact met het ziekenhuis, kunt u op het einde van de vragenlijst uw contactgegevens invullen. Ook de toelichting komt niet in uw elektronisch patiëntendossier.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen over de BravisRadar? Stuur deze dan naar het mailadres Bravisradar@bravis.nl