Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is er voor u, andere patiënten, familieleden en bezoekers. Zij komen op voor uw belangen. Onze raad bestaat uit vrijwilligers die veel weten van ons ziekenhuis en erg betrokken zijn. Zij wonen allemaal in de buurt van Bravis.

De Raad van Bestuur beslist wie er lid mag worden van de Cliëntenraad. Als er open plekken zijn, maken we dit bekend via onze website. Wij stellen onze huidige leden graag aan u voor:

Cliëntenraad

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun deskundigheid en hun betrokkenheid zijn benoemd. Leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Leden van de Cliëntenraad worden, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur. Vacatures worden via de gebruikelijke openbare communicatiemiddelen bekendgemaakt. De huidige leden zijn;


Jos van Laarhoven
Voorzitter

 


Cor van Geel
Vice-voorzitter


Maurice van Dooren
Lid


Gabri Hoek
Lid

 


Conny Kerkhof-Mos
Lid


Neelke Konings
Lid


Riet Koopmans-Buijs
Lid


Mark Thiele
Lid


Monique van de Vijver
Lid

Wat doet de Cliëntenraad?

Wat doet de Cliëntenraad?

  • De Cliëntenraad komt op voor de belangen van onze patiënten. De raad denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die voor onze patiënten van belang zijn.
  • De Cliëntenraad controleert of het beleid op de juiste manier wordt uitgevoerd.
  • De Cliëntenraad vindt het belangrijk dat de zorg aansluit bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de patiënt. De patiënt moet zelf regie kunnen nemen over het eigen zorgproces.
  • De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en andere partijen binnen ons ziekenhuis. Soms laat de Cliëntenraad zich adviseren door organisaties van buiten het ziekenhuis.
  • De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele belangen en klachten. Persoonlijke onderwerpen kunt u voorleggen aan het Patiënten Service Bureau en/of aan de klachtencommissie.

In het werkplan staat vermeld met welke thema’s de Cliëntenraad zich in het jaar 2024 gaat bezighouden en waarop de Cliëntenraad zich in het bijzonder wil richten.

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Bereikbaarheid Cliëntenraad

Wilt u in contact komen met onze Cliëntenraad? Neem dan contact op met ambtelijk secretaris Annelies Boogert via clientenraad@bravis.nl of 088 - 70 67 668.