Neem deel aan een wetenschappelijk onderzoek

Uw behandelend arts in Bravis kan vragen of u mee wil werken aan een wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf of u mee wil doen. Uw arts kan meer informatie met u delen over het medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Betere zorg door uw medische gegevens

Betere zorg door uw medische gegevens

Door medisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen wij de zorg blijven verbeteren. Dit doen we met behulp van uw elektronisch dossier. In dit dossier staat informatie over uw gezondheid en behandelingen. Voorbeelden van deze medische gegevens zijn:

  • De naam van uw ziekte (diagnose)
  • De behandeling en resultaten hiervan
  • (Röntgen)foto's
  • Hartfilmpjes
  • Uitslagen van bloedonderzoek

Hoe we omgaan met uw gegevens?

We vragen altijd om toestemming als we uw gegevens willen gebruiken voor onderzoek. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. In speciale gevallen mogen we uw gegevens gebruiken zonder uw toestemming, bijvoorbeeld als:

  • Iemand overleden is
  • Iemand moeilijk te vinden is
  • Als individuele toestemming vragen niet haalbaar is.

Dit laatste kan als medische gegevens van heel veel patiënten nodig zijn. Hierbij volgen we de regels die in de wet staan. Bij welke onderzoeken gebruiken we veel medische gegevens? Bij kankeronderzoek bijvoorbeeld. Daardoor kunnen we de werking van behandelingen vergelijken met andere ziekenhuizen. En deze behandelingen steeds verbeteren.

Bezwaar maken

Bezwaar maken

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn speciale regels waaraan het onderzoek moet voldoen. Deze leest u in een folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wilt u een goede beslissing maken over uw deelname? Lees deze folder dan goed door. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw medische gegevens voor onderzoek.