Disclaimer en Responsible Disclosure

Disclaimer en Responsible Disclosure

Disclaimer

De informatie op onze websites (Bravis ziekenhuis, Bravis Orthopedie KliniekBravis RustpuntKind & JeugdMoeder & KindcentrumOncologie CentrumPolikliniek Etten-LeurRevalidatieVrienden van Bravis en Urologie) is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Helaas is het mogelijk dat delen van de informatie verouderd zijn of op een andere manier niet langer correct zijn. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website en aanvaardt het Bravis ziekenhuis geen enkele aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van de inhoud van de website.

Wij verwijzen op onze website ook naar andere sites. Deze verwijzingen worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Ondanks deze controle kan het Bravis ziekenhuis op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een andere website of de privacybescherming op die website of andere diensten waar naar wordt gelinkt.

Het Bravis ziekenhuis bezit het auteursrecht op de informatie die via de verschillende websites van het Bravis ziekenhuis wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het Bravis ziekenhuis. Ook het gebruik van het logo van Bravis ziekenhuis is alleen toegestaan na schrifteljke toestemming van het Bravis ziekenhuis.

Als u vragen heeft over de website verzoeken wij u om contact op te nemen via het contactformulier dat u kunt vinden op de website.

Let op: onze website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft kunt u contact opnemen met uw huisarts of behandelend specialist. De informatie op onze website is geen vervanging van de informatie die een arts of andere zorgverlener aan u geeft.

Responsible Disclosure

Vindt u een zwakke plek in één van onze digitale systemen? Dan horen wij dat graag zo snel mogelijk van u, zodat wij maatregelen kunnen nemen. Wij werken graag met u samen om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers beter te beschermen.

Wanneer u een zwakke plek vindt in één van ons systemen willen wij u het volgende vragen:

 • Of u de kwetsbaarheid wilt melden via informatiebeveiliging@bravis.nl;
 • Of u voldoende informatie kunt geven om de kwetsbaarheid te kunnen reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn;
 • Of u de kwetsbaarheid niet wilt misbruiken, bijvoorbeeld door meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van anderen aan te passen of te verwijderen;
 • Of u de kwetsbaarheid niet met anderen wilt delen totdat het is opgelost;
 • Of u geen gebruikt wilt maken van fysieke beveiliging, social engineering of distributed denial of service aanval.

Wanneer u ons een kwetsbaarheid meldt, kunt u het volgende van ons verwachten:

 • Wij reageren binnen twee weken op uw melding. U krijgt van ons een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij ondernemen geen juridische stappen aangaande uw melding, tenzij u zich niet aan de bovenstaande voorwaarden houdt;
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming;
 • Wij houden u op de hoogte van de status van de kwetsbaarheid;
 • Wij vermelden, als u daar geen bezwaar tegen maakt, uw naam als de ontdekker in berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid.
 • Wij streven ernaar om alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat deze is opgelost.

Erkenningen

Het Bravis ziekenhuis wil graag iedereen bedanken die volgens de bovengenoemde voorwaarden een kwetsbaarheid meldt in een online dienst van het Bravis ziekenhuis. Als teken van erkenning wil het Bravis ziekenhuis degene die als eerste een kwetsbaarheid op een verantwoorde manier aan het licht brengt en die het Bravis ziekenhuis een redelijke tijd gunt om het probleem aan te pakken voordat de informatie wordt gepubliceerd, op een erkenningslijst zetten. Dat betekent dat uw naam één jaar zichtbaar blijft op de lijst. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat melden via informatiebeveiliging@bravis.nl.