Gedragsregels Bravis ziekenhuis

Het Bravis ziekenhuis moet een prettige en veilige plek zijn.
Voor u en voor ons. Daarom gelden deze regels. 

Bezoektijden 

Bezoek voor patiënten is van harte welkom. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op. De bezoektijd kan per afdeling anders zijn. Vraag het na op de afdeling of kijk op www.bravis.nl/ik-kom-op-bezoek.

Filmen en fotograferen 

We vinden privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers belangrijk. Film of fotografeer daarom alleen mensen als u hun toestemming hebt. Wilt u beeld- en geluidsopnamen openbaar maken? Dat mag alleen met toestemming van de afdeling Marketing & Communicatie.

Roken, alcohol en drugs 

Wij zijn een rookvrij ziekenhuis. Ook een e-sigaret roken mag hier niet. Ook mag u geen alcohol of drugs bij u hebben of onder invloed hiervan zijn.

Gevaarlijke voorwerpen en wapens 

Gevaarlijke voorwerpen en wapens horen niet in het Bravis ziekenhuis. Heeft u die toch bij u? Dan worden ze in beslag genomen. 

Agressie, geweld en overlast 

We gaan hier respectvol met elkaar om. Iedere gedraging die afbreuk doet aan de veiligheid van de patiënt, bezoeker of medewerker in welke vorm dan ook is ongeoorloofd. Verbaal of lichamelijk geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander (fysiek) ongewenst gedrag staan we niet toe. Van agressie, diefstal, geweld, overlast of vernieling doen wij altijd aangifte bij de politie. 

Huisdieren 

Hulphonden zijn de enige huisdieren die het Bravis ziekenhuis toelaat. 

Maatregelen 

Als u zich niet aan de regels houdt, kan het Bravis ziekenhuis passende maatregelen nemen, zoals u een waarschuwing geven of de toegang ontzeggen.