Klachtenopvang Bravis ziekenhuis

De medewerker van het Patiënten Service Bureau neemt uw klacht op en lost die zo mogelijk direct op. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen informatie opvragen of aan anderen geven zonder uw toestemming. De medewerker van het Patiënten Service Bureau kan u ook een luisterend oor bieden zonder dat u verdere stappen wenst te nemen. 

Het Patiënten Service Bureau is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 - 17.00 uur. U kunt ook gebruik maken van het formulier op de contactpagina

Klachtenopvang Bravis ziekenhuis

Klachtenbemiddeling en advies

U kunt zelf schriftelijk, telefonisch of digitaal rechtstreeks contact opnemen met de medewerker van het Patiënten Service Bureau. Deze treedt op als klachtenfunctionaris en werkt onpartijdig. De medewerker van het Patiënten Service Bureau bekijkt samen met u wat u met uw klacht wilt bereiken. De medewerker helpt u bovendien de meest geschikte weg te vinden voor de afhandeling van uw klacht. De medewerker van het Patiënten Service Bureau bemiddelt desgewenst tussen u en (de leidinggevende van) betrokken hulpverlener(s) op wie de klacht betrekking heeft (hebben).

Klachtencommissie

Heeft de bemiddeling door het Patiënten Service Bureau niet het gewenste resultaat? Dan is de volgende stap dat u de Klachtencommissie Patiëntenzorg vraagt om een oordeel over uw klacht. De klachtencommissie bestaat uit interne en externe leden onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht volgens een vaste procedure. Een van de stappen is een hoorzitting waarvoor u en de aangeklaagde Bravis medewerker(s) worden uitgenodigd om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Uiteindelijk bepaalt de klachtencommissie of zij uw klacht gegrond of ongegrond vinden. De commissie stelt u, de Raad van Bestuur en de (leidinggevende van) betrokken zorgverleners(s) schriftelijk op de hoogte van haar oordeel. U kunt de klachtencommissie bereiken via het Patiënten Service Bureau.

Onderzoek door anderen

Over sommige klachten oordeelt de klachtencommissie niet. Bijvoorbeeld als u naast behandeling van uw klacht ook een schadevergoeding wilt. Of als uw klacht gaat over uw ziekenhuisrekening. Dan schakelt het Patiënten Service Bureau naar andere ziekenhuisafdelingen om uw klacht te  laten onderzoeken. Als het intern onderzoek is afgerond, ontvangt u een reactie van het Patiënten Service Bureau of van het hoofd van de afdeling die het onderzoek heeft uitgevoerd.

Geschillencommissie ziekenhuizen

Als de reactie van het Bravis ziekenhuis op uw klacht u niet tevreden stelt, kunt u desgewenst uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Het Bravis ziekenhuis is daarbij aangesloten. Zie voor meer informatie de website Ziekenhuizen - De Geschillencommissie Zorg

Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling voor patiënten: 'U bent niet tevreden over de zorg. Wat nu?'