Kosten gebruik mortuarium

De kosten voor het gebruik van het mortuarium zijn onderdeel van een uitvaart en niet van een ziekenhuisfinanciering. Voor een tegemoetkoming van de kosten kunt u dus geen beroep doen op de zorgverzekering van de overledene. Het kan wel zijn dat de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten die bepaalde kosten vergoedt.

Bravis ziekenhuis brengt onderstaande tarieven in rekening:

  • Verzorging en transport van overledene naar het mortuarium. Deze kosten declareert de beheerder van het mortuarium direct aan het ziekenhuis en worden door het ziekenhuis betaald.
  • Kosten van het verblijf van de overledene in het mortuarium en koeling vanaf drie uur na overlijden. Voor het gebruik van het mortuarium en de administratieve handelingen ontvangt uw uitvaartondernemer een nota van de beheerder. De tarieven welke onze beheerder aan de begrafenisondernemer declareert, zijn door het ziekenhuis vastgesteld op € 165,-.
  • Voor een verklaring voor het uitstellen van de uitvaart of bij medical statement (enkel noodzakelijk bij een uitvaart buiten Nederland) bedragen de kosten € 65,-.

Mocht u of uw uitvaartonderneming tijdens het verblijf van de overledene in het mortuarium nog aanvullende activiteiten van de beheerder wensen waar een vergoeding voor wordt gerekend, vindt dit enkel plaats na schriftelijk toestemming van u of uw vertegenwoordiger (uitvaartonderneming). Meer informatie vindt u in de folder Informatie bij overlijden.