Kwaliteit & Veiligheid binnen MICT

Binnen het team Kwaliteit & Veiligheid van MICT werken de Coördinator Kwaliteit & Veiligheid, de Technical Security Officer, de procesmanager en het secretariaat. De medewerkers van het team Kwaliteit&Veiligheid ondersteunen de kwalitatief hoogwaardige en veilige inzet van medische apparatuur en software, met daarbij aandacht voor patiëntveiligheid, het informeren van zorgafdelingen over de status van apparatuur en streven naar systemen die goed en veilig zijn ingericht op het gebied van informatiebeveiliging.
 

Daarnaast houden zij zich bezig met de borging van het kwaliteitssysteem van de afdeling medische technologie, het security operations centre, het documentbeheer van MICT, en het beheer van contracten met externen en dienstverleningsovereenkomsten met zorgeenheden.