Locatie en bestemmingsplan

Het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt gebouwd in het gebied De Bulkenaar. Dit terrein ligt ten zuidwesten van Roosendaal, aan de A58.

De nieuwe hoofdlocatie wordt een compact ziekenhuis van 75.000 m2. Op het terrein komen ook een parkeergebouw voor bezoekers, een parkeerveld voor personeel en is er ruimte voor zorgpartners.

Bij het bepalen van de exacte locatie is rekening gehouden met het bestemmingsplan.

Voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

  1. Het ziekenhuis en de (zorg)partners zijn goed ingebed in de omgeving
  2. Hekwerken rondom de zorgcampus van 12 hectare zijn niet wenselijk
  3. Goede toegankelijkheid en ontsluiting van het ziekenhuis is geborgd
  4. Voor patiënten, werknemers en bezoekers is uitzicht op en gebruik van het landschapspark een belangrijke toegevoegde waarde
  5. Een vloeiende overgang van de zorgcampus met landschapspark en woonwijk is wenselijk. Er is een grote mate van verwevenheid tussen gebouw en landschap
  6. Een in hoogte verschillende bouw van het ziekenhuis is wenselijk, waarbij gevarieerd zal worden in hoogtes met als insteek dat de maximale hoogte 7 bouwlagen zal zijn

In het bestemmingsplan staan onder andere de volgende voorwaarden waaraan het nieuwe Bravis ziekenhuis moet voldoen:

  • Bebouwingspercentage bedraagt maximaal 70% van het bouwvlak
  • De bouwhoogte is maximaal 20 meter, maximaal 7,5% van het bouwvlak is maximaal 30 meter hoog
  • Nutsvoorzieningen zijn maximaal 3 meter hoog