Lopend onderzoek en publicaties Anesthesiologie

Publicaties

  • Implementation of gas capture system CONTRAflurane to reduce inhalation anaesthetic waste and carbon footprint of general anaesthetics. van Wandelen RN, van Tilburg R, Franken M. e-Supplement of the European Journal of Anaesthesiology. 2022 Jun;39(60):39. Presentation number: 01AP08-05. Abstract Reference: AS-ESAIC-2022-00845.
  • Een kind voor gastroduodenoscopie. Procedurele sedatie en analgesie bij ASA I- en ASA II-patiënten. Smeulers N, Hendriks M, Huitink-Verhoeven A. Leerboek: Kinderanesthesiologie in de praktijk, Prelum medische media. 2022 November;H36:347-356. ISBN:978908562176. NUR 870