Amir Mearadji

Gastro-intestinaal chirurg, oncologisch chirurg, algemeen chirurg
69052184401

Amir Mearadji is sinds 2010 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn colorectale chirurgie, proctologie en bekkenbodemproblematiek, laparoscopische chirurgie, robotchirurgie.

Amir Mearadji

Veel voldoening uit het vak door behandeling op maat

"Tijdens mijn coschappen werd ik zeer geënthousiasmeerd door de chirurgie. Vooral de breedte van het vak en het eigenhandig “beter” maken van de patiënt sprak mij in die tijd aan. Ondertussen is het vak als chirurg wel gespecialiseerder geworden, wat zeer ten goede komt aan de patiënt en haal ik nog steeds zeer veel voldoening uit het vak, vooral door meer “custom-made” behandeling aan mijn patiënten te kunnen aanbieden. Innovaties zoals de robotchirurgie hebben hier zeker aan bijgedragen.

In mijn vrije tijd hockey ik graag en coach ik de jeugdteams van mijn zonen. Ook het bijwonen van de bijeenkomsten van de Ronde Tafel en nu de 41 Club (serviceclubs) doe ik al vele jaren met heel veel plezier".

Opleidingen
  • studie Geneeskunde, Rijksuniversiteit Leiden
  • opleiding Heelkunde, Sint Francisus Gasthuis en Erasmus MC Rotterdam
  • vervolgopleiding Gastro-intestinale Chirurgie (CHIVO), MC Leewarden en UMC Groningen
  • Promotieonderzoek: Induction of the somatostatin receptor on colon carcinoma cells as a target for radiolabeled or cytotoxic somatostatin analogs
Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties

Via Pubmed 

Lidmaatschappen

  • NVvH
  • NVGIC 
  • NVEC
  • WCP