Anne Jansen

Neuroloog
79913536101

Anne Jansen is sinds januari 2018 werkzaam in het Bravis ziekenhuis. Haar specialisatie is Neurologie, met als extra aandachtsgebieden multiple sclerose (MS) en hoofdpijn. Anne participeert in de hoofdpijnpoli die aanwezig is in het Bravis ziekenhuis. Hier wordt multidisciplinair naar een patiënt met hoofdpijn gekeken.

Anne Jansen

Puzzelen naar de oorzaak

“Neurologie is een specialisme die zowel acute als chronische zorg verleent. Ook kan men door het verhaal van de patiënt en het neurologisch onderzoek vaak al een goed beeld vormen van de oorzaak van de klachten wat eventueel met aanvullend onderzoek bevestigd kan worden. Dat zoeken/puzzelen naar de oorzaak van de klachten maakt neurologie voor mij zo interessant om dagelijks in te werken.”

Opleidingen

Anne volgde de opleiding Geneeskunde in het Radboud UMC en de opleiding Neurologie specialisatie in het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen.