Bunna Damink

Algemeen Klinisch Fysicus / medisch manager MICT

Bunna Damink is sinds 2000 aan het Bravis ziekenhuis verbonden. 

Zij is klinisch fysicus. Binnen het vak zijn er vier subspecialisaties: radiotherapie, radiologie/nucleaire geneeskunde, audiologie, en algemene klinische fysica. Zij is zelf algemeen klinisch fysicus. Dat betekent dat zij zich bezig houdt met alle medische technologie in het ziekenhuis: van oorthermometers tot laser-toepassingen, en van weegschalen tot de PET-CT scanner.
Als klinisch fysicus is haar belangrijkste taak ervoor te zorgen dat medische apparatuur en medische software binnen het ziekenhuis veilig en efficiënt gebruikt wordt en optimaal functioneert. Daarnaast worden technologische innovaties gestimuleerd en ondersteund.
Tevens zijn de klinisch fysici verantwoordelijk voor de stralingshygiëne binnen het ziekenhuis. Dit houdt in: het verantwoord omgaan met radioactieve stoffen en röntgenapparatuur waardoor de veiligheid van patiënten en medewerkers gegarandeerd wordt.

Bunna Damink

Nieuwste technologie

"Bravis is een middelgroot ziekenhuis.  Het is zo groot dat bijna alle medisch specialismen aanwezig zijn en dat de nieuwste technologie toegepast kan worden. Maar tegelijkertijd is het klein genoeg, zodat persoonlijke contacten met collega’s van andere afdelingen mogelijk zijn. Dat maakt Bravis een prettige plek om te werken."

Opleidingen

Tijdens haar opleiding elektrotechniek/ philosophy of science, technology and society aan de Universiteit Twente, kwam zij in aanraking met het vak klinische fysica en raakte direct enthousiast. De betrokkenheid bij de patiëntenzorg, de breedte van het vak, en de steeds veranderende technologie spraken haar aan.

Daarom is zij in 2000 in opleiding gegaan tot Algemeen Klinisch Fysicus in het toenmalige Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal. Na het behalen van de registratie in 2005, is zij in het ziekenhuis blijven werken als klinisch fysicus en manager van de afdeling Medische Technologie.

Sinds oktober 2021 zijn de afdelingen Medische Technologie en Informatisering & Automatisering samengevoegd tot het nieuwe cluster MICT (Medische, Informatie- en Communicatie Technologie). Hiervan is Bunna medisch manager, naast clustermanager Jacco Weststrate.

Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties

  • T. van der Goot, N. Bakker, L. Poot, B. Damink (2017). “Landelijke inventarisatie incidentmeldingen medische apparatuur”. MT-integraal, 25-5-2017, http://mtintegraal.nl/artikelen/489/landelijke-inventarisatie-incidentmeldingen-medische-apparatuur  
  • J. Ansems, B. Damink, M. Franken, R. Hack, J. van Riet, S. van Eeckhoudt, C. Valk-Swinkels (2016).  “Long half-life isotopes Europium-152 and Europium-154 found in Hospital waste”. Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming, zomer 2016, p. 25.
  • J. Ansems, B. Damink, M. Franken, J. van Riet, S. Van Eeckhoudt, P. Buijs. E. Vanaert (2016). “Prospective risk assessment of the use of radioactive iodine-125 seeds for the localization of impalpable breast lesions”. Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming, zomer 2016, p. 25.
  • M. Franken, J. Ansems, B. Damink (2014). “Quality of medical Technology for flexible endoscopes and disinfectors”. Physica Medica: European Journal of Medical Physics, Volume 30, p. 45.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • Bestuurslid NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)
  • Voorzitter Commissie Kwaliteit NVKF
  • Lidmaatschap NVNG (Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde)
  • Lidmaatschap AAPM (American Association for Physics in Medicine)
  • Lidmaatschap NVS (Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne)
  • Extern auditor voor het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)