Carolien Boomsma

Gynaecoloog
49061280201

Carolien is sinds 2015 aan het Bravis zekenhuis verbonden als gynaecoloog.

Carolien Boomsma

Dankbaar vak

"Ik ben gynaecoloog geworden omdat het een heel dankbaar vak is. De begeleiding bij het zwanger worden, de zwangerschap en een bevalling zijn belangrijke momenten in het leven van een vrouw, waar wij als gynaecoloog een rol in mogen vervullen. Al is het een goed teken als we aan de zijlijn mogen blijven staan."

Opleidingen

Carolien Boomsma volgde haar studie Geneeskunde in Groningen. Daarna is zij IVF-arts geweest in het Diakonessenhuis in Utrecht. Ook deed zij onderzoek op gebied van vruchtbaarheid bij de Cochrane groep in Nieuw-Zeeland. Daaropvolgend is zij gepromoveerd op onderzoek naar de rol van het baarmoederslijmvlies bij de innesteling van embryo’s.

Haar opleiding tot gynaecoloog volgde zij in Utrecht. 

Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties beschreven op PubMed.