Geert-Jan van Eijck

Vaatchirurg, algemeen chirurg
29031032101

Geert-Jan van Eijck is sinds 2000 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn algemene chirurgie, Vaat- en Toegangschirurgie.

Geert-Jan van Eijck

De behandeling van de vaatpatiënt is een "teamsport"

"Na de middelbare school ben ik in Breda opgeleid tot fysiotherapeut. Na deze opleiding was ik dienstplichtig militair fysiotherapeut. Vervolgens heb ik Geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De zesjarige opleiding tot algemeen chirurg volgde ik achtereenvolgens in Het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg en in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Als Algemeen Chirurg heb ik in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven de tweejarige vervolgopleiding Vaatchirurgie gedaan. Sinds 2000 ben ik met veel plezier werkzaam in het Franciscus ziekenhuis Roosendaal, in 2015 gefuseerd tot het huidige Bravis ziekenhuis. Naast deze functie ben ik sinds 1995 instructeur bij de Advanced Trauma Life Support (ATLS) cursus, een opleiding die zich richt op medisch specialisten (in opleiding) die betrokken zijn bij de opvang van traumaslachtoffers. Mijn aanvankelijke fascinatie met het bewegingsapparaat heeft zich in de loop der jaren verplaatst naar fascinatie voor vaatafwijkingen. Dit geldt voor zowel slagaderlijke aandoening als aderafwijkingen. Het mooie van mijn vak vind ik dat je door een concrete behandeling echt iets voor een patiënt kunt betekenen. Soms door een complexe operatie in een levensbedreigende situatie uit te voeren, denk aan de gebarsten buikslagader, maar ook door een vaker voorkomend (niet perse levensbedreigend) probleem optimaal te handelen. Daarnaast is de behandeling van de vaatpatiënt sterk multidisciplinair, een “teamsport”. Naast de chirurgische praktijk in Roosendaal en Bergen op Zoom ben ik lid van de kwaliteitsvisitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, een commissie die intercollegiale toetsing van vakgroepen chirurgie verzorgd. Die combinatie maakt het werken afwisselend en uitdagend".

Opleidingen
  • Fysiotherapie (1979-1983), St Academie voor Fysiotherapie Breda
  • Geneeskunde (1984-1990), Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Opleiding tot algemeen chirurg (1991-1997), Elisabeth ziekenhuis Tilburg en Radboud ziekenhuis Nijmegen
  • Vervolgopleiding vaatchirurgie (1998-1999), Catharina ziekenhuis Eindhoven
Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties 

Via Pubmed

Lidmaatschappen

  • NvVH
  • NVvV
  • NVvT
  • ESVS
  • Nederlands Vasculair Forum, FMS, KNMG