Medische technologie

De medewerkers van de afdeling Medische Technologie onderhouden de medische apparatuur en medische systemen en herstellen deze waar nodig. Ook ondersteunen de technici de zorgprofessionals bij aanschaf, invoering en gebruik van medische apparatuur, instrumentarium en medische software.

De medewerkers hebben kennis van de toepassing van apparatuur binnen het ziekenhuis, zijn bekend met afdelingen en medewerkers en ziekenhuis gebonden processen en zijn een vanzelfsprekende intermediair tussen gebruikers van medische technologie en leveranciers. De medisch technici zijn betrokken bij de kwaliteit en veiligheid van medische systemen. Als zij onveilige situaties constateren, grijpen zij in.