Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Met een neuropsychologisch onderzoek wordt geprobeerd veranderingen in cognitief functioneren, gedrag en emoties het in kaart te brengen. Met het cognitief functioneren worden alle functies bedoeld die met het denken te maken hebben, zoals aandacht en concentratie, geheugen, plannen en bijsturen van handelingen.

Intake

Er wordt gestart met een intake bij de (neuro)psycholoog, waarbij vragen worden gesteld over uw klachten en de mate waarin u erdoor wordt gehinderd in het dagelijks leven. Veranderingen in het functioneren worden in kaart gebracht en een indruk wordt gevormd van alle factoren die van invloed kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan opleidings- en arbeidsverleden, medische- en psychologische voorgeschiedenis, bronnen van stress, medicatie- en middelengebruik en karaktereigenschappen. Ten slotte wordt overlegd of een testonderzoek nuttig en gewenst is en zo ja wat het doel ervan is. 

Testonderzoek

Testonderzoeken worden afgenomen door de psychodiagnostisch medewerker en omvatten allerlei vragen en opdrachten. De duur varieert van ongeveer anderhalf uur tot vijf uur. Het onderzoek wordt gepland over één of meer dagdelen, afhankelijk van uw belastbaarheid en de mogelijkheden in de planning.

Bespreking

De uitslagen van het onderzoek en worden met u – en uw naaste- besproken en toegelicht door de (neuro)psycholoog. Eventueel wordt u geadviseerd over een vervolgtraject.

Rapportage

De uitslagen van de testen worden verwerkt in een onderzoeksverslag dat wordt verstuurd naar de verwijzer. Op uw verzoek gaat er een kopie naar uzelf en/of anderen zoals de huisarts.