Inpassing in het landschapspark

Landschapsarchitect Bosch Slabbers heeft een ontwerp gemaakt voor de directe omgeving rondom het nieuwe Bravis ziekenhuis. Dit ontwerp sluit naadloos aan op het toekomstige landschapspark op De Bulkenaar.

Bij het ontwerp heeft Bosch Slabbers bodem en water als basis genomen.
Hierbij is de gevarieerde opbouw van het Brabantse zandlandschap als uitgangspunt genomen.

In het ontwerp wordt ingezet op een landschappelijk raamwerk, waarbij:

  • Het karakter van de typen landschappen terugkomen in het park
  • Herinterpretatie van de historische waarden en vernieuwen
  • Verschillende lagen samenkomen

Daarnaast wil Bosch Slabbers het volgende bereiken:

  • Herstel van het beekdal
  • Aanvullen van de bosrand met verschillende bostypen
  • Versterken van de kleinschalige landschapskamers
  • Aanplant van bomengrid (plantage)
  • Geen duidelijke grens tussen zorg en park

De landschapsarchitect heeft voor het ontwerp de volgende zes bouwstenen gehanteerd:

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de volgende landschapsschets voor de omgeving rondom het nieuwe Bravis ziekenhuis.