Behandeling met medicijnen

De mogelijke gevolgen van botontkalking maken het belang van behandeling duidelijk. Botontkalking is een aandoening die goed behandeld kan worden. Hierdoor kan het risico op het opnieuw ontstaan van breuken in de toekomst verminderd worden.

De behandeling van botontkalaking bestaat uit het gebruik van medicijnen en het in acht nemen van een aantal leefregels. Het is belangrijk deze medicijnen op de aangegeven tijdstippen in te nemen en de aanwijzingen in de bijsluiter goed op te volgen.

Behandeling met medicijnen

Medicatie

Bisfosfonaten
Deze medicijnen hechten zich aan het botoppervlak en maken de cellen die het bot afbreken, minder actief. Cellen die het bot opbouwen, krijgen daardoor meer kans. Bisfosfonaten gaan botverlies tegen en verhogen de botdichtheid. Deze middelen worden zowel ter voorkoming (preventief) van botontkalking gebruikt als voor de behandeling ervan. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat ook de kans op breuken op alle plaatsen aanzienlijk afneemt. Voor optimale werkzaamheid moeten bisfosfonaten vijf jaar worden gebruikt.

De bijwerkingen kunnen zijn:

  • misselijkheid
  • buikpijn
  • diarree
  • irritatie van de slokdarm.

Gelukkig komen de bijwerkingen niet veel voor. Een goede inname van de medicijnen is daarbij ook zeer belangrijk. Niet alleen omdat het de werking van de medicijnen ten goede komt, ook omdat het de kans op bijwerkingen verkleint.

  • Het bisfosfonaat dat op onze polikliniek wordt voorgeschreven, moet u 1x per week innemen met een glas water op de nuchtere maag. Hierna mag u een half uur niet gaan liggen en nog niet ontbijten.
  •  Het is ook mogelijk om een bisfosfonaat via een infuus toe te dienen. Dit gebeurt dan 1 keer per jaar.
  • Als u een behandeling aan uw gebit moet ondergaan dan is het aan te raden de behandeling met bisfosfonaten te starten als de behandeling van uw gebit volledig is afgerond. Ook is het belangrijk te zorgen voor een goede mondhygiëne.

Calcium en vitamine D
Voor mensen vanaf 50 jaar adviseren we om dagelijks 20 ug vitamine D3 in te nemen en te zorgen voor voldoende zuivel inname (calcium).

Komt u niet aan voldoende zuivel inname dan kan dit aangevuld worden via supplementen. (Calcium 500 of 1000mg per dag afhankelijk van de zuivelinname via de voeding)

Indien u een bisfosfonaat gebruikt, is het beter om de calcium en vitamine D3  s’avonds in te nemen. Dit is omdat de opname van calcium in de botten met name ’s nachts plaatsvindt.

Let op
Stop nooit met uw medicijnen zonder overleg met uw (huis)arts of de osteoporoseverpleegkundige.