Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de manier waarop het Bravis ziekenhuis bestuurd wordt. Ons ziekenhuis is er voor de patiënten van de regio West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. De Raad van Toezicht let erop dat de zorg van Bravis van de beste kwaliteit blijft.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Ieder lid heeft voldoende kennis om de belangrijkste zaken van het beleid te beoordelen. Daarnaast hebben de leden ook kennis van één of meer specifieke terreinen.

De Raad van Toezicht vergadert ongeveer zes keer per jaar. Om zich goed voor te bereiden op de vergaderingen werkt de Raad van Toezicht met commissies.

Michel Dutrée

Michel Dutrée

 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Lid commissie Bedrijfsvoering en Financiën
Annette Baart

Annette Baart

 • Voorzitter commissie Human Resources en Governance
 • Voorzitter commissie Werving en Selectie Leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • Benoemd op aanbeveling van de Ondernemingsraad
Michel Hofman

Michel Hofman

 • Voorzitter commissie Digitalisering
Charles van Wettum

Charles van Wettum

 • Lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Benoemd op voordracht van de Cliëntenraad
Roel Aleva

Roel Aleva

 • Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
 • Lid commissie Digitalisering
 • Benoemd op voordracht van het Stafbestuur
Boudewijn Cremers

Boudewijn Cremers

 • Lid commissie Human Resource en Governance
Koos Wagensveld

Koos Wagensveld

 • Voorzitter commissie Bedrijfsvoering en Financiën